VI EDYCJA BIENNALE KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ „ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ…” oraz na ozdobę choinkową WIZERUNEK ANIOŁA

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym o tematyce bożonarodzeniowej. Prace przyjmujemy do 24 listopada 2015 r. Informacji udziela – Halina Superson, tel. 792-777-311.
Regulamin konkursu w formacie pdf: REGULAMIN BIENNALE 2015

Konkurs odbywa się pod patronatami: Starosty Powiatu Przeworskiego i Burmistrza Miasta Przeworska.

Regulamin konkursu:

VI  EDYCJA  BIENNALE KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ  ŚWIĄTECZNĄ pt. „ ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ…” oraz na  ozdobę choinkową – WIZERUNEK ANIOŁA

1.Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk.

2.Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat z terenu powiatu przeworskiego.

3. W obydwóch kategoriach prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez organizatora:

– w konkursie plastycznym z zachowaniem  podziału na dwie grupy wiekowe:

I grupa  –  4 – 7 lat

II grupa  –  8 – 12 lat

– w kategorii ozdoba choinkowa – prace oceniane będzie oddzielnie bez podziału na grupy wiekowe.

4.Tematem prac plastycznych powinny być zapamiętane przez dzieci sceny związane z obchodami  świąt bożonarodzeniowych.

5.Wielkość prac plastycznych nie powinna przekraczać formatu A4 i nie powinna być mniejsza od formatu A5.

6.Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem i kontaktem, przyklejoną na odwrotnej stronie pracy. W przypadku nie dołączenia danych, praca nie będzie oceniana przez jury.

7.Technika wykonania ozdoby choinkowej – WIZERUNKU ANIOŁA, powinna nawiązywać do polskiej tradycji, powinna być wykonana z naturalnych materiałów. Jury przy ocenie weźmie  pod uwagę oryginalność i estetykę wykonania.

8. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną kartkę i jedną ozdobę choinkową.

9.Technika wykonania kartki świątecznej: kredka, pastel, wycinanka, farby plakatowe bądź akwarelowe. Nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem. watą, zapałkami, plasteliną, bibułą, itp.

10.Prace nie wykonane samodzielnie, przekalkowane bądź wykonane przy pomocy dorosłych nie    będą brały udziału w konkursie.

11.Termin dostarczenia prac upływa z dniem 24 listopada 2015 r. (dla przesłanych pocztą decyduje data  stempla pocztowego).

12.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia 2015 r.

13.Laureaci konkursu bądź opiekunowie zostaną powiadomieni o decyzji komisji konkursowej telefonicznie.

14.Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna i niezaskarżalna.

15.Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii „Magnez”, ul, Park 2.

16.Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród i dyplomów laureatom, nastąpi 13 grudnia 2015 r. (tj. w niedzielę) o godz. 16.00.

17.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.

18.Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum.przeworsk.pl

19.Szczegółowych informacji udziela Halina Superson nr tel. 792 777 311.

Jako ikonę wpisu wykorzystano pracę Zuzany Skalskiej z Zespołu Szkół w Chałupkach.