VII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ PH. „IDĄ TRZEJ KRÓLOWIE”

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 12 lat do udziału w VII edycji konkursu plastycznego na kartkę świąteczną pod hasłem: „Idą Trzej Królowie”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Przeworskiego i Burmistrza Miasta Przeworska.
Termin dostarczania prac do Muzeum: 21 listopada 2019 r.
W sprawach organizacyjnych – kontakt z Jolantą Sagan-Thomas, tel. 16 628 44 04 wew. 29.
Regulamin konkursu do pobrania: REGULAMIN IDĄ TRZEJ KRÓLOWIE 2019   
Oswiadczenie RODO
Do pracy plastycznej należy dołączyć oświadczenie rodzica /opiekuna dziecka stanowiące załącznik do  regulaminu. W przypadku nie dołączenia oświadczenia, praca nie będzie oceniana przez komisję konkursową.