Współcześni Rycerze Św. Floriana – wystawa pokonkursowa

W roku bieżącym Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa jest organizatorem XXI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Współcześni rycerze Św. Floriana”.
Głównym celem konkursu było zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia człowieka, jak również zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.
Podstawowymi kryteriami, którymi kierowała się komisja przyznając nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Spośród 675 nadesłanych na konkurs prac z 60 przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkół województwa podkarpackiego. 11 osób zostało nagrodzonych i 32 osoby wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych.
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli, o czym świadczy bardzo duża ilość prac, która wpływa na konkurs. Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu komisja jury i jego organizatorzy dostrzegają potrzebę jego kontynuowania w latach następnych.
Organizatorzy składają podziękowania dzieciom za wykonanie pięknych prac o tematyce pożarniczej. Słowa podziękowania kierują również do wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie oraz sponsorów i patronatów konkursu.
Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem dyplomów i nagród laureatom konkursu odbyło się 18 maja 2024 r. w Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku podczas Nocy Muzeów.
Wystawa prac czynna od 18.05.2024 r. do 30.06.2024 r. Wstęp bezpłatny.