WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

Po raz 15 obradowała komisja oceny prac plastycznych zgłoszonych do XV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego: „Współcześni Rycerze św. Floriana”. Na konkurs nadesłano 1082 prace z 81 placówek oświatowych.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych zapraszamy po odbiór nagród w Noc Muzeów – 20 maja 2017 r., w sobotę, o godz. 16.00 w Muzeum Pożarnictwa.
Treść protokołu w formacie pdf do pobrania Protokół Jury 2017
DSC01743 DSC01746

TEKST: PROTOKÓŁ OBRAD JURY

XV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

pod patronatem

Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku

Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Wojewody Podkarpackiego

Starosty Powiatu Przeworskiego

Burmistrza Miasta Przeworska

Wójta Gminy Przeworsk

Komisja w składzie:

Przewodniczący: bryg. mgr inż. Paweł Janas – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

Członkowie:Halina Superson – Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy

Włodzimierz Gązwa – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1  w Przeworsku

Grzegorz Zych – Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku

Komisja po zapoznaniu się z regulaminem konkursu dokonała przeglądu 1082 nadesłanych prac z 81 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół województwa podkarpackiego.

Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło prace w trzech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – 356 prac

II grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej – 445 prac

III grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 281prac

31 prac nie zostało zakwalifikowanych do udziału w konkursie – 29 prac zostało opisane nieregulaminowo. Karta informacyjna zawierająca dane autora pracy, adres szkoły i opiekuna została naklejona na pracę, a powinna znajdować się na odwrocie pracy, 2 prace zostały wykonane przez uczniów Gimnazjum.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowano się przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce       Szymon Partyka – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

II miejsce     Wojciech Markowski – Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Studzianie

III miejsce    Kinga Wyczawska – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku

Franciszek Grunt Miejskie Przedszkole Nr 3 w Jarosławiu – Nagroda Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

–  Dawid Błasik – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przeworsku

–  Justyna Gaweł – Przedszkole Publiczne Nr 41 w Rzeszowie

–  Maja Słaby – Przedszkole Nr 13 w Przemyślu

–  Jakub Wiatrowski – Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Studzianie

–  Karol Małys – Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

–  Jakub Dubanik – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

–  Dawid Wańczycki – Drąg – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

–  Adam Bułaś – Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

–  Elena Byczek – Zespół Szkół w Wilczej Woli

–  Monika Wawrzynów – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

W II grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce        Sara Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy

II miejsce      Anna Panek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

III miejsce     Kornel Gil Amador – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

III miejsce     Michał Szklarek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

–  Krystian Kurc – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie

–  Marcel Majba – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

–  Maja Kolankowska – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu

–  Kacper Łuc – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

–  Dawid Panek – Zespół Szkół w Dębowie

–  Wiktor Gazda – Zespół Szkół w Wilczej Woli

–  Maja Sobień – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

–  Sandra Kania – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

–  Maja Barcikowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

W III grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce      Konrad Buczkowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

II miejsce    Julia Kaplita – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

III miejsce  Julia Cieleń – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

–  Grzegorz Szafran – Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie

–  Karol Sroka – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

–  Oliwia Kołota – Zespół Szkół w Nehrybce

–  Paulina Sobczuk – Szkoła Podstawowa w Surochowie

–  Dawid Kalamarz – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

–  Monika Supel – Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie

–  Julia Panek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu, jury dostrzega potrzebę jego kontynuowania w następnych latach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przeworsk dnia  26.04.2017 r.