Wyniki XX KONKURSU PLASTYCZNEGO: WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA

Ogłaszamy wyniki XX KONKURSU PLASTYCZNEGO: WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA!
Komisja w składzie: Elżbieta Olszyńska, Halina Superson, Adam Jurkiewicz i Grzegorz Zych oceniła łącznie 801 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs i przyznała łącznie: 11 nagród i 38 wyróżnień. Uroczyste uhonorowanie laureatów odbędzie się w Muzeum Pożarnictwa, 13 maja w sobotę podczas Nocy Muzeów.
Protokół z obrad komisji: