WZORNIK PRZEWORSKI – ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ

Zapraszamy twórców, grafików, etnodizajnerów, plastyków  – do udziału w wizycie studyjnej towarzyszącej wystawie WZORNIK PRZEWORSKI w ramach programu „EtnoPolska2021”.

(Zapisy pod nr telefonu:  604-224-145)

Ramowy plan wizyty:

Wizyta studyjna: Muzeum w Przeworsku – Zespół Pałacowo-Parkowy, Galeria „Magnez”

8 czerwca 2021 r.  w godz. 11.00-16:00

11.00- 12.00

Galeria „Magnez”: oprowadzanie kuratorskie prowadzone przez autorkę Katarzynę Ignas  – wystawa „Wzornik przeworski”

12:00 -14.30

Salonik myśliwski w Pałacu Lubomirskich:  dyskusja z udziałem zaproszonych  twórców, grafików, etnodizajnerów. Wśród gości m.in. Ilona Dusza-Kowalska współautorka pionierskiego projektu „Wzór podkarpacki” oraz menadżer kultury, inicjatorka i koordynatorka projektów animatorskich dotyczących dziedzictwa kulturowego Rzeszowa i województwa podkarpackiego, prezes Fundacji Rzeszowskiej, koordynatorka projektu „Wzór podkarpacki” w 2020 r.; Bartłomiej Jankiewicz – praktyk i teoretyk polskich haftów ludowych, wydawca teczek zawierających wzorniki haftu rzeszowskiego (Haft rzeszowski) i haftu kaszubskiego (Teczka Żukowska, Teczka Pucka, Teczka Niebieska, Teczka Kociewska, Teczka Borowiacka, Teczka Wejherowska)

Wątki dyskusji:

Specyfika i uniwersalność  zdobnictwa regionalnego.

Fenomen wycinanki łowickiej – czy kiedyś nadejdzie jego schyłek?

„Marzy mi się pościel z wzorami przeworskimi” – jak Muzeum ze swoim „Wzornikiem” może dotrzeć do twórców wzornictwa i producentów?

Wzory przeworskie – zanik tradycji. Czy możliwa jest rekonstrukcja?

Wzór podkarpacki – jak rozwija się projekt?

Etnodizajn a tradycja.

15:00 Zakończenie spotkania  – wspólny obiad.

Głównym celem zadania pn. „Wzornik przeworski” jest identyfikacja i popularyzacja w jak najszerszym odbiorze – wzorów plastycznych, występujących na muzealiach z dziedziny ludowej kultury materialnej regionu przeworskiego. Cel zadania jest odpowiedzią na problem nieznajomości lokalnego wzornictwa regionalnego, zarówno wśród odbiorców z najbliższego otoczenia (zainteresowanych kulturą ludową regionu przeworskiego – twórców, działaczy i animatorów kultury), jak i wśród odbiorców z Polski i zagranicy – twórców, grafików, designerów, zainteresowanych specyfiką wzornictwa lokalnego, wykorzystujących wzory do wszelkich działań, zarówno artystycznych, jak i komercyjnych. Muzeum udostępnia najciekawsze przykłady muzealiów, znajdujące się na co dzień na wystawie stałej i w magazynie, eksponując przede wszystkim wzornictwo, podczas wystawy czasowej pt. „Wzornik przeworski”.

Rezultatem zadania będzie zmiana w postrzeganiu wzornictwa regionalnego przeworskiego, umiejętność dostrzegania i rozpoznawania, docenienie jego walorów, zwrócenie uwagi i nacisk na fakt, iż wzór lokalny przeworski ma swoje określone cechy plastyczne i estetyczne, ale głównym jego walorem jest jego rodzimość („swojskość”, „naszość”) – tj. fakt, iż wybierany, znany, stosowany i akceptowany był w lokalnym środowisku.

Działania realizowane w ramach zadania:

1)wystawa czasowa pt. „Wzornik przeworski”;
2) książkowy katalog wystawy pt. „Wzornik przeworski”, opracowany przez Katarzynę Ignas, zawierający wzory zapisane w kodzie QR oraz wraz z 16-stronicową kolorowankę przeznaczoną dla dzieci,
3) udostępnienie na stronie internetowej zasobu wzorów w plikach graficznych PDF  – 50 wzorów,
4) zajęcia plastyczne pn. „Ten wzór mi się podoba”, polegające na przeniesieniu na papier wybranego wzoru eksponowanego na wystawie, adresowane do dzieci o zainteresowaniach plastycznych i dorosłych trudniących się rękodziełem, sztuką ludową, etnodizajnem, a także niepełnosprawnych, dla których udział w wystawie i zajęcia plastyczne spełnią funkcję terapeutyczną;
5) wizyta studyjna – zwiedzanie kuratorskie wystawy i spotkanie dyskusyjne;
6) promocja zadania w gazetach papierowych, radiu i telewizji regionalnej, dystrybucja katalogu;
7) promocja zadania w formie reklamy plenerowej – 11 bannerów z wybranymi wzorami prezentowanymi na ogrodzeniu Zespołu Pałacowo-Parkowego od strony drogi krajowej E4.