XX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „RAZEM”

Plakat-2016

XX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „RAZEM”
Inicjatorami tej wystawy 20 lat temu byli nauczyciele plastyki Agnieszka Bernacka i Włodzimierz Gązwa, zaś wystawa nosiła tytuł: Przegląd Twórczości Plastycznej Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku.
Po reformie oświatowej Pani Agnieszka Bernacka, już jako nauczyciel gimnazjum zaczęła organizować przeglądy twórczości plastycznej młodzieży gimnazjalnej, odbywające się rokrocznie do dnia dzisiejszego.
Przegląd twórczości plastycznej uczniów z „Jedynki” kontynuował Pan Włodzimierz Gązwa wraz z nauczycielami nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej nr 1.
W kolejnych latach autorzy zaprosili do udziału w wystawie osoby niepełnosprawne z ich niezwykłymi pracami, powstającymi podczas działań terapeutycznych. Początkowo byli to uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, zaś od 2006 roku na stałe współpracę podjął Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku aktywnie wystawiający swoje prace do dnia dzisiejszego. Dla tej grupy uczestników była to możliwość zaistnienia w środowisku lokalnym i zaprezentowania swojego bogatego dorobku artystycznego. Natomiast dla nas wszystkich to wspaniała lekcja tolerancji oraz integracji społecznej. Cieszymy się, że są z nami do dnia dzisiejszego.
Aby wzbogacić formułę naszej wystawy, pogłębić jej aspekty wychowawcze oraz dydaktyczne, organizatorzy w 2007 roku zaprosili do wspólnej wystawy nauczycieli i uczniów pozostałych przeworskich szkół podstawowych: SP nr 2 i SP nr 3. Od tego czasu nasze spotkania odbywały się pod hasłem „Wszyscy razem”. Przygotowywane w profesjonalnych wnętrzach Galerii „Magnez” majowe spotkania młodych artystów, stały się cyklicznym świętem „sztuki dziecięcej” i możliwością wymiany doświadczeń w środowisku szkolnym. Od tego momentu wystawa wpisała się w grafik imprez kulturalnych naszego miasta pod nazwą: Przegląd Twórczości Plastycznej Uczniów Przeworskich Szkół oraz Osób Niepełnosprawnych.
Wspólne wernisaże zawsze gromadziły setki dzieci, nauczycieli, rodziców, a także zaproszonych gości – przedstawicieli samorządu, dyrektorów szkół, itp. Wystawę podziwiały liczne grupy szkolne i przedszkolne, mieszkańcy miasta oraz turyści odwiedzający Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku.
Wystawa podsumowująca 20 lat pracy artystycznej z uczniami jest dla organizatorów szczególna. Pokazuje nie tylko prace szkolne, powstające w procesie dydaktycznym, ale również liczne działania o charakterze artystycznym, realizowane z wychowankami na przestrzeni lat. Zwiedzający będą mogli zobaczyć fotografie z licznych warsztatów, działalności kółek plastycznych, ciekawe prace powstałe w zaciszu pracowni, jak również podczas plenerów.
Patronat nad wystawą przyjął Burmistrz Miasta Przeworska.
Patronat medialny sprawują: Gazeta jarosławska i Super Nowości
Serdecznie zapraszamy!!!
Halina Superson
Włodzimierz Gązwa