ZABYTKOWY „STAR 20” Z 1953 ROKU ODZYSKAŁ DAWNY BLASK

Od 4 do 21 grudnia br. można bezpłatnie zwiedzać Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku z odrestaurowanym samochodem pożarniczym Star 20. Promocyjnemu zwiedzaniu towarzyszy pamiątkowa pocztówka oraz magnes z wizerunkiem Stara.
Po trwającej 6 miesięcy konserwacji, Star 20 GBM-2,2/8 o symbolu fabrycznym N-74, wyprodukowany w 1953 r. w Fabryce Samochodów Ciężarowych „Star” w Starachowicach, powrócił do Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku w pełni sprawny i przywrócony do dawnej świetności. Głównym celem zadania było zabezpieczenie zbiorów Działu Historii Pożarnictwa poprzez konserwację 70-letniego Stara 20 wraz z jego uruchomieniem. Jest to interesujący zabytkowy pojazd reprezentujący polską myśl techniczną i lokalne dziedzictwo kulturowe. Proces konserwacji Stara był niezwykle skomplikowany i pracochłonny. Polegał na demontażu całego pojazdu, co pozwoliło na dokładne określenie, które części wymagają najwięcej pracy, następnie zabezpieczeniu oryginalnych części i elementów oraz wymianie tych części, których nie udało się przewrócić do stanu używalności.
Pierwotnie użytkowany był przez Ochotniczą Straż Pożarną Pantalowice, (gm. Kańczuga, pow. przeworski), skąd w 1988 r. trafił do Muzeum dzięki kustoszowi Leonowi Trybalskiemu.
Star nigdy nie był eksponowany na ekspozycji muzealnej ze względu na bardzo zły stan zachowania. Po 34 latach otrzymał drugie życie i będzie stanowił jeden z ważniejszych eksponatów przyciągających uwagę zwiedzających Muzeum. Ten zabytek i eksponat o wysokich walorach ekspozycyjnych, a także unikat w skali kraju, wzbogaci stałą ekspozycję Działu Historii Pożarnictwa oraz będzie mógł uświetnić imprezy odbywające się w naszej placówce.
Konserwację Stara 20 wykonała firma Wojciecha Sieka z Modliborzyc (woj. lubelskie) specjalizująca się w odrestaurowaniu historycznych pojazdów zabytkowych.
Zadanie: pn. „Konserwacja samochodu pożarniczego Star 20 z 1953 r. ze zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” kwotą 61 920 zł oraz Powiatu Przeworskiego kwotą 69 405 zł.
Ponadto konserwację Stara 20 wsparł Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze kwotą 2000 zł oraz Gmina Przeworsk kwotą 1000 zł.

Wojciech Kruk
Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku