ZESŁAŃCY – SYBRACY – DEPORTOWANI – wystawa ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Wraz ze Stowarzyszeniem Patriotycznym „Miłość & Honor Lokalny Patriotyzm” zapraszamy na wystawę „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
Tematem wystawy są losy zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego. Poza informacjami o Polakach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768-1956 zamieszczono materiały przekazane przez osoby mieszkające obecnie w województwie podkarpackim, które były deportowane lub internowane z ZSRS. Na kilkunastu planszach zaprezentowano fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania. Osobna plansza poświęcona jest działalności Związku Sybiraków oraz staraniom w kierunku zachowania pamięci o „Golgocie Wschodu”.
Autorzy wystawy: Ewa Dziobak, Katarzyna Kyc, Bogusław Kleszczyński
Oprawa graficzna i skład: Mirosław Surdej, dr Marcin Krzanicki
Wystawa czynna będzie w dniach: 4 marca – 26 marca 2019 r. w Galerii „Magnez” w godzinach pracy Muzeum.  Wstęp wolny.
Na zakończenie wystawy, 26 marca 2019 r. odbędzie się prelekcja Katarzyny Kyc połączona z oprowadzaniem kuratorskim. O szczegółach spotkania poinformujemy.
ZAPRASZAMY!