Informacja o wyborze oferty

Informacja o WYBORZE OFERTY, dotyczącej postępowania:  Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego w podziale na 3 zadania: Część […]

PRZETARGI: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert: Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego w podziale na 3 zadania: Część I – […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza Wykonawców do składania ofert do zadania:   Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum  w podziale na 3 […]

NOWY REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU W PRZEWORSKU

Informujemy, iż od dnia 11 marca 2020 r. obowiązuje nowy Regulamin porządkowy parku w Przeworsku, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 5/2020 z dn. 11.03.2020 r. […]

UWAGA! ODKOMARZANIE W PARKU

Informujemy, że w związku z odbywającą się w dniu jutrzejszym imprezą plenerową: XIII Powiatowe Święto Chleba, na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego, dzisiaj, tj. 3 sierpnia 2019 […]