Dzielimy się miłością – wystawa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

DZIELIMY SIĘ MIŁOŚCIĄ – wystawa przygotowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Przeworsku w Galerii „Magnez” – przedstawia portrety fotograficzne Rodzin Zastępczych. Autorem fotografii jest Maciej Watras, a zdjęcia wykonane zostały w otoczeniu pleneru zrewitalizowanego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku. Wystawa czynna do 21 kwietnia br. Wstęp wolny. ZAPRASZAMY !
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku: „Na fotografiach możemy zobaczyć wspaniałe osoby, które otworzyły swoje serca i domy dla najbardziej potrzebujących dzieci. Wystawą zdjęć rodzin zastępczych chcemy promować rodzicielstwo zastępcze i dotrzeć do jak najliczniejszej grupy odbiorców. Naszym celem jest przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej i przybliżenie tematyki rodzicielstwa zastępczego, a tym samym zachęcenie mieszkańców Powiatu Przeworskiego do podejmowania funkcji rodziny zastępczej.”