POKOLENIE BACZYŃSKIEGO – wystawa plenerowa

POKOLENIE BACZYŃSKIEGO – wystawa plenerowa udostępniona przez IPN O/Rzeszów Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie usytuowana obok Alei Grabowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku, dostępna jest od 19 lipca do końca września 2022 r. ZAPRASZAMY !
„W pokoleniu Baczyńskiego były postacie znane, ale także wielu bohaterów zapomnianych.
Byli pierwszym pokoleniem wychowanym w niepodległej Polsce. Wyrastali w duchu służby bliźnim i Ojczyźnie, kształcąc się z nadzieją na przyczynienie się do rozwoju kraju. Zamiast tego u progu dorosłości stanęli wobec kataklizmu II wojny światowej, który obrócił w gruzy ich świat i marzenia. Stali się wówczas trzonem Polski Walczącej, dając dowody bezprzykładnego bohaterstwa na barykadach Powstania Warszawskiego czy też w długotrwałej powojennej partyzantce przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Kwiat ich pokolenia poległ w walce, jak poeta Krzysztof Kamil Baczyński, lub został wymordowany przez najeźdźców. Jakże wielu doświadczyło piekła niemieckich i sowieckich obozów.
Ci, którzy przeżyli, podnosili kraj z ruin i podtrzymywali starania o odzyskanie niepodległości. Wielu stało się przewodnikami dla potomnych i strażnikami najważniejszych wartości. Wśród nich był Karol Wojtyła, któremu przypadło zadanie kontynuowania misji św. Piotra, oraz Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Pokolenie to przeniosło etos dawnej Rzeczypospolitej do Polski odrodzonej po 1989 r. Jego ostatni przedstawiciele mają nawet 100 lat. Odchodząc, pozostawiają po sobie pamięć najtragiczniej doświadczonego, ale i najpiękniejszego pokolenia, jakie dotychczas wydał nasz naród.
Wystawa „Pokolenie Baczyńskiego” (w jęz. polskim i angielskim) została przygotowana przez pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej. Składa się z części ogólnopolskiej oraz trzynastu wersji regionalnych, przygotowanych przez oddziały i delegatury IPN z całego kraju.”
(Źródło: www.edukacja.ipn.gov.pl)