Przeworsk

 

Miasto nad rzeką Mleczką, położone w środkowej części województwa podkarpackiego, pomiędzy Łańcutem a Jarosławiem. Nazwa miasta wiąże się ze staropolskim słowem „przewora” oznaczającym zaporę, granicę, przeszkodę, a wskazującym na Przeworsk jako gród będący twierdzą graniczną polsko-ruską. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1281. W 1393 roku Przeworsk – własność Jana z Tarnowa herbu Leliwa – otrzymał z rąk króla Władysława Jagiełły prawa miejskie. Tarnowscy byli fundatorami dwóch, zachowanych do dziś świątyń: kościoła p.w. św. Ducha, wzniesionego dla zakonu jerozolimskiego Bożogrobców i kościoła p.w. św. Barbary, obsadzonego przez zakon Bernardynów. Do roku 1848 Przeworsk był miastem prywatnym. Jego kolejnymi właścicielami były znamienite polskie rody magnackie Tarnowskich, Kostków, Ostrogskich i Lubomirskich. W dobie autonomii galicyjskiej w 1848 roku Przeworsk stał się Królewskim Wolnym Miastem.


pobrane