Rynek, ratusz

W centrum zabytkowego układu urbanistycznego wznosi się gmach ratusza wzmiankowany już w dokumentach z okresu średniowiecza. Obecna budowla datowana jest na połowę XVII wieku. Na parterze ratusza znajduje się obszerna sień zajezdn, na piętrze zaś biura magistratu i lokal sądu wójtowsko-ławniczego.

Nad budynkiem ratusza góruje potężna wieża, która obecny swój kształt zawdzięcza przebudowie z roku 1909. Zwieńczenie iglicy hełmu stanowi herb Leliwa – gwiazda sześcioramienna i półksiężyc, poniżej zaś wyciągnięta ręka z mieczem – symbol „prawa miecza” – przywileju orzekania wyroków śmierci jaki posiadał sąd wójtowski do końca XVIII w.

Na placu przed ratuszem stoi pomnik króla Władysława Jagiełły, odsłonięty w 1910 r., w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem oraz na pamiątkę nadania praw miejskich dla Przeworska.


ratusz1