Archiwum, bibloteka, konsultacje

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru Biblioteki muzealnej. W zasobach bibliotecznych gromadzona jest literatura regionalna, pozycje związane tematycznie z muzealnictwem polskim i europejskim, literatura przedmiotu dla dziedzin nauki reprezentowanych w muzeum: historii, historii sztuki, etnografii, archeologii, historii pożarnictwa, sztuki ogrodowej.

Księgozbiór udostępniany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Katalog Biblioteki muzealnej można przeglądać na stronie internetowej w sekcji Katalogi.

UWAGA! Książek nie wypożyczamy poza Muzeum.

Na miejscu można zamówić wykonanie kopii wybranych fragmentów.


Zapraszamy do korzystania z zasobów Archiwum muzealnego. W zbiorach archiwum zgromadzone są dokumenty: rękopisy i starodruki z okresu staropolskiego, dokumenty z okresu zaboru austriackiego, dokumenty z okresu II Rzeczpospolitej, dokumenty i archiwalia z okresu II wojny światowej, dokumenty z okresu powojennego, do czasów współczesnych. Oprócz dokumentów w Archiwum zgromadzony jest zbiór ponad 10 000 fotografii archiwalnych od poł. XIX w. do czasów współczesnych, kolekcja starych pocztówek z widokami Przeworska oraz opracowania niepublikowane o tematyce historycznej i regionalnej.

Zbiory Archiwum muzealnego udostępniane są w poniedziałki i czwartki w godzinach od 1000 do 1500.

Korzystanie z zasobów archiwalnych w pozostałe dni tygodnia należy uzgodnić telefonicznie pod numerem (0) 16 648 71 96.

Katalog Archiwum muzealnego można przeglądać na stronie internetowej w sekcji Katalogi.

UWAGA! Nie kopiujemy archiwaliów wytworzonych przed 1939 r. oraz opracowań niepublikowanych – w całości, ani w części.


Pracownicy Muzeum udzielają konsultacji w dziedzinach związanych z zakresem merytorycznym poszczególnych działów:

  • mgr Małgorzata Wołoszyn – historia
  • mgr Katarzyna Ignas – etnografia
  • mgr Wojciech Kruk – historia pożarnictwa
  • mgr inż. Grzegorz Drabik – rewaloryzacja parku

Konsultacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500.

images