Pieszy szlak turystyczny po Przeworsku

„Pieszy szlak turystyczny po Przeworsku” adresowany jest do turystów indywidualnych, chcących zwiedzić najważniejsze zabytki miasta Przeworsk, spacerując własnym tempem, dostosowanym do swoich potrzeb: czasu wolnego, którym dysponują, wieku, możliwości percepcyjnych. W ramach oferowanego pakietu dostępna jest do pobrania:

Mapka z zaznaczonymi obiektami zabytkowymi, gastronomicznymi i noclegowymi oraz stacjami kolejowymi :

mapa

Przewodnik ilustrowany – broszura zawierający informacje na temat historii Przeworska, obiektów zabytkowych, hasłowy informator turystyczny „Przeworsk od A do Z”, plan pobytu 1- i 2-dniowego w Przeworsku, adresy bazy gastronomicznej i noclegowej:

przewodnik

5 audycji na temat: Historii miasta, Przeworskiego Ratusza, Kościoła i klasztoru bożogrobców, Kościoła i klasztoru bernardynów, Pałacu Lubomirskich:

adudio

Na terenie miasta Przeworska, w 7 punktach zostały zamontowane drogowskazy kierujące do poszczególnych obiektów zabytkowych. W siedzibie Muzeum w Przeworsku bezpłatnie dostępne są : przewodniki, mapki oraz audioprzewodniki z nagranymi audycjami (do wypożyczenia). Przewodniki, mapki oraz audycje – w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Pakiet turystyczny powstał w ramach projektu „Perły Europy Wschodniej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.