POGRZEB ANDRZEJA LUBOMIRSKIEGO

POGRZEB PAŃSTWOWY ŚP. ANDRZEJA KSIĘCIA LUBOMIRSKIEGO

20 stycznia 2024 r. w Przeworsku

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

19 stycznia 2024 r. (piątek)

Kaplica Domowa Pałacu Lubomirskich w Przeworsku

10:00-15:00: wystawienie trumny z doczesnymi szczątkami Andrzeja Lubomirskiego

/na parterze Pałacu w holu zostanie umieszczona księga kondolencyjna/

20 stycznia 2024 r. (sobota)

Kaplica Domowa Pałacu Lubomirskich w Przeworsku

11:00: egzekwie za zmarłego przy trumnie

11:30: kondukt żałobny z Kaplicy Domowej Pałacu Lubomirskich do Bazyliki Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku

Bazylika Kolegiacka pw. Ducha Świętego w Przeworsku

12:00: Msza św. pod przewodnictwem JE abp. Józefa Michalika 

13:30: uroczystości pogrzebowe w Kaplicy Bożego Grobu i złożenie trumny w Krypcie Rodowej Lubomirskich; odsłonięcie tablic epitafijnych Henryka Lubomirskiego i Andrzeja Lubomirskiego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY aktualizacja PDF DO POBRANIA