Program EtnoPolska 2021 – dofinansowanie dla Muzeum w Przeworsku

W dniu 15 marca br. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki naboru w ramach programu „EtnoPolska 2021”. Muzeum w Przeworsku znalazło się wśród beneficjentów programu i otrzymało dofinansowanie w wysokości 22 000 zł na realizację zadania pn. WZORNIK PRZEWORSKI.
Celem zadania „Wzornik przeworski” jest identyfikacja i popularyzacja regionalnego zdobnictwa ludowego z regionu przeworskiego, zachowanego na eksponatach (strojach, meblach, makatkach, itp.) ze zbiorów Muzeum w Przeworsku. Narzędziami do ukazania bogactwa i różnorodności form zdobniczych będą: wystawa i katalog wystawy wraz z kolorowanką adresowaną do dzieci. Formą upowszechniania tematu wystawy – wzorów z regionu przeworskiego, będą zajęcia edukacyjno-animacyjne i studyjne. Wzory w plikach graficznych dostępne będą do pobrania ze strony internetowej. W ramach zadania zostaną wyprodukowane pamiątki regionalne z wykorzystaniem 5 wzorów przeworskich.
Wyniki naboru: