WARSZTATY WYKONYWANIA TRADYCYJNYCH REGIONALNYCH OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH

Od połowy listopada 2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku realizuje zadanie pn. „Warsztaty wykonywania tradycyjnych regionalnych ozdób bożonarodzeniowych”, współfinansowane przez Burmistrza Miasta Przeworska, w ramach zadania publicznego: „ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu warsztatów  (w formie zajęć pozalekcyjnych),  wykonywania tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych z naturalnych surowców, z udziałem twórcy z terenu Przeworska oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku.

Tradycje wykonywania ozdób i dekoracji z okazji Bożego Narodzenia są w regionie przeworskim bardzo bogate, zarówno w kulturze ludowej, jak i miejskiej. Znane były tzw. pająki – ozdoby wieszane  pod sufitem, a także „drzewko”- niewielkie drzewka świerka lub jodły, zdobione ozdobami z papieru i słomy, także wieszane pod sufitem, aż po choinki – stawiane  w większych pomieszczeniach, ubierane w ozdoby wykonywane ze staniolu, papieru kolorowego, słomy, bibuły. Obecnie coraz rzadziej wykonuje się ozdoby bożonarodzeniowe w domu, wspólnymi siłami członków rodziny. Podczas programowych szkolnych zajęć wykonuje się ozdoby współczesne z wykorzystaniem styropianu, cekinów, piór, itp. Projekt adresowany jest do dzieci – uczniów szkół podstawowych oraz rodziców z terenu Przeworska. Projekt  odpowiada na potrzeby estetyczne, poznawcze i  integracyjne społeczności. Społeczność – dzieci chętnie wykonują samodzielnie ozdoby związane z czasem świąt Bożego Narodzenia. Projekt przeprowadzenia warsztatów ma na celu ukierunkowanie działań dzieci na szczególny typ ozdób, wykonywanych dawniej w regionie z naturalnych surowców (papier, słoma, opłatek, bibuła, staniol, wydmuszka jaja), oraz zaproszenie do udziału w projekcie rodziców, którzy pomimo iż pamiętają z dzieciństwa ozdoby tego typu, nie przekazują umiejętności ich wykonywania. Projekt ma być zachętą do bezpośredniego przekazu międzypokoleniowego tradycji wykonywania ozdób choinkowych.

Głównym celem projektu jest przekaz tradycji wykonywania regionalnych ozdób bożonarodzeniowych, w ramach działań warsztatowych.  Projekt ma na celu przypomnieć i spopularyzować wykonywanie tradycyjnych regionalnych ozdób bożonarodzeniowych, poprzez: 1) cykl warsztatów – spotkań z twórcami posiadającymi umiejętność wykonywania: pająków ze słomy i płótna, kolczatek z bibuły gładkiej, gwiazdek z papieru, aniołków z bibuły, ozdób z papieru i wydmuszek, światów z opłatka;  2) ubranie choinki Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku własnoręcznie wykonanymi przez dzieci ozdobami,  w budynku Muzeum – salon mieszczański.

W ramach otrzymanej dotacji – 1000 zł oraz finansowego wkładu własnego – 50 zł, zostaną zrealizowane następujące działania: zakup 3 stołów warsztatowych (800 zł),  przeprowadzenie  cyklu warsztatów wykonywania ozdób choinkowych (200 zł), zakup materiałów plastycznych (50 zł).

Katarzyna Ignas