24 KLAMRA Z KOŻUCHA

24 KLAMRA Z KOŻUCHA

W Z Ó R: Aplikacja skórzana naszywana na linii pasa z przodu i z tyłu kożucha, wzór na planie obróconej o 180° litery L. Pas białej irchy o szer. 4 cm stanowi tło wzoru. Na całej szerokości fragmentu poziomego wzoru występuje 5 równoległych szlaczków: szlak z naszytych sukiennych czerwonych kwadracików, ścieg czerwoną włóczką gałązkowy (jodełkowy) skierowany w stronę prawą, ścieg krzyżykowy czerwono-zielony, ścieg jodełkowy skierowany w stronę przeciwną, rząd sukiennych czerwonych kwadracików. Pionowy pas zdobiony analogicznie, z tym że kierunek wektora ściegu jodełkowego prowadzi ku górze. W miejscach zakończenia linii wzoru i pośrodku – 4 pompony z włóczki czerwonej i zielonej. Wymiary pola wzoru: 25 cm x 16 cm.

P R Z E D M I O T: Kożuch męski ze skóry baraniej z kołnierzem okrągłym czarnym, tzw. „kożuch podolski”. Zdobiony aplikacjami z białej irchy, kwadratowymi kawałkami czerwonego sukna, dekoracyjnymi ściegami z włóczki czerwonej i zielonej, pomponami z włóczki czerwono-zielonej. Zapinany na 2 skórzane guzy

M I E J S C E: Przeworsk – Mokra Strona

D A T A: 2. poł. XIX w.

W y k o n a w c a: Nieznany

I n f o r m a c j e: Kożuch był w XIX w. najelegantszym strojem zimowym, noszonym przez mężczyzn i przez kobiety. Poły kożucha przy chodzie szeroko się rozchylały. W czasie opadów, na kożuch wkładano płaszcz-płótniankę dla ochrony skóry. Z szycia i zdobienia kożuchów słynęły Kańczuga i Kosina. Podole zaś było krainą, gdzie w wielu miasteczkach, mieszkańcy trudnili się wyprawianiem i szyciem kożuchów. W modzie wiejskiej rozróżniano dwa typy kożuchów: podolski – z kołnierzem i prosty – ze stójką, bez kołnierza.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-ET-26.

DO POBRANIA: 24 Klamra z kożucha kolor