3 CHUSTKA DOBYTKA W NIEBO

3 CHUSTKA DOBYTKA W NIEBO

W Z Ó R: Wzór fabryczny. Nadruk na chustce kobiecej, kwadratowej, powtórzony w czterech narożach. Na zielonym tle motyw wybujałej rozłożystej, zamkniętej w kształcie wieńca wici roślinnej kwiatów, liści i owoców o barwach czerwonej i jasnozielonej. Wnętrze wieńca wypełnione motywem tzw. „w niebo” – na niebieskim tle zarys białej chmury. Wymiary pola wzoru: 30 cm x 30 cm.

P R Z E D M I O T: Chustka kobieca noszona na głowie, kwadratowa, z cienkiej wełenki, tzw. tybetu, wiązana pod brodą. Brzegi chustki obrębione. Wymiary chustki: 75 cm x 80 cm.

M I E J S C E: Grzęska

D A T A: 1. poł. XX w.

W y k o n a w c a: Wyrób fabryczny

I n f o r m a c j e: Nadruk „w niebo” na chustce był bardzo modny i chętnie noszony przez kobiety z regionu przeworskiego, zwłaszcza w okresie wielkanocnym. Chustki produkowane z wełny tybetowej, nazywano gwarowo: „tybetki”, „dybytki”, „dobytki”, „dóbytki”. Motyw „w niebo” występował w kilku wariantach kolorystycznych tła chustki: chustka kremowa (cielesna), bordowa (buraczkowa), granatowa, czarna. Chustki w niebo stanowią także element stroju paradnego straży grobowych „turków”; zakładane za pas od spodni, po prawej stronie, do stroju noszonego przez straż w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny.

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku, MP-ET-319.

DO POBRANIA:

3 Chustka dobytka w niebo- multi 3-Chustka-dobytka-w-niebo-red3-Chusta-dobytka-w-niebo-green