41 OSIEM KĘDZIORÓW

41 OSIEM KĘDZIORÓW

W Z Ó R: Wzór spiralny z pisanki wielkanocnej, wykonany metodą woskową za pomocą lejka (techniką nanoszenia wosku pszczelego, techniką batikową). Tło pisanki jednokolorowe – czerwone. Podział wzdłużno-poprzeczny jaja. Na przecięciu linii wyznaczających podział, na polu owalnym jaja: czterokrotnie powtórzony motyw rozwidlonej rózgi (kędziora). Wymiary pola wzoru: 65 mm x 50 mm.

P R Z E D M I O T: Pisanka wielkanocna, jajo wydmuszka, farbowane w czerwonym barwniku do tkanin bawełnianych. Zastosowano podział wzdłużno (południkowo)-poprzeczny (równoleżnikowy). W drugim polu zdobniczym – owalu, na przecięciu linii zdobniczych znajdują się skrzyżowane gałązki jodły, na obu wierzchołkach – skrzyżowane gałązki jodły.

M I E J S C E: Majdan Sieniawski

D A T A: 2016 r.

W y k o n a w c a: Helena Rutkowska

W ł a ś c i c i e l: Muzeum w Przeworsku

41 Osiem kędziorow kolor 41 Osiem kędziorow kontur 41Osiem kedziorow mono