Regulamin zwiedzania

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH
MUZEUM W PRZEWORSKU ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Muzeum w Przeworsku  z dnia 22.04.2014

1.Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana (licząca co najmniej 10 osób) zwiedza muzeum z przewodnikiem.

2. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycje nie może przekroczyć 30 osób.

3. Zwiedzający Muzeum – ekspozycje w budynku pałacu obowiązani są do pozostawienia w szatni: płaszczy, toreb, plecaków, parasoli, męskich nakryć głowy. Na buty należy nałożyć obuwie ochronne. Wchodzenie na ekspozycje w butach na szpilkach jest niedozwolone. Zasady te nie dotyczą zwiedzających ekspozycje Działu Historii Pożarnictwa i galerii „Magnez”.

4. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.

6. Zabrania się dotykania eksponatów, wchodzenia na dywany, siadania na meblach oraz ślizgania się na posadzkach i parkietach.

7. Zezwala się na bezpłatne fotografowanie ekspozycji stałych w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo Parkowym: ekspozycji Działu Historii Miasta i Regionu, ekspozycji Wnętrz Pałacowych, ekspozycji Działu Historii Pożarnictwa. Fotografowanie na wszystkich ekspozycjach stałych odbywa się przy świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej i statywu. Zwiedzający w grupach zorganizowanych podczas fotografowania nie mogą utrudniać przewodnikowi wykonywania jego pracy. Fotografowanie na ww. ekspozycjach odbywa się po poinformowaniu i w obecności pracownika Muzeum, który dba o bezpieczeństwo zbiorów.

8. Nie zezwala się na bezpłatne fotografowanie w Powozowni ze względu na to, że obiekty tam zgromadzone nie są własnością Muzeum w Przeworsku.

9. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów, żuć gumy i palić tytoniu.

10. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum.

11.Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się niewłaściwie.