FINISAŻ WYSTAWY „SKARBY PRZEWORSKICH BERNARDYNÓW” Z RZEŹBĄ ŚW. ANTONIEGO Z DZIECIĄTKIEM

Zapraszamy na uroczysty finisaż wystawy „Skarby przeworskich bernardynów” połączony z prezentacją rzeźby „Św. Antoni z Dzieciątkiem” po konserwacji. W programie:
-prelekcja Małgorzaty Wołoszyn „Skarby przeworskich bernardynów”
-prezentacja Katarzyny Ignas „Kult św. Antoniego  w regionie przeworskim”
– „Z dziennika konserwatora” – Natalia Soran-Maluty.
Galeria „Magnez”, 27 września 2015 r. (niedziela) godz. 16.00.

Zadanie konserwacji rzeźby św. Anotniego ze zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.