„Remont dachu część II od strony zachodniej i północnej na budynku Oficyny o powierzchni 188 m2 na działce nr ewid. 244/6 w Przeworsku”

Dokumentacja do pobrania w ramach zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Remont dachu część II od strony zachodniej i północnej na budynku Oficyny o powierzchni 188 m2 na działce nr ewid. 244/6 w Przeworsku”
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Oferta cenowa (zał. nr 1)
Oświadczenie wykonawcy (zał. nr 2)
Przedmiar robót (zał. nr 3)