FINISAŻ WYSTAWY Z RZEŹBĄ ŚW. ANTONIEGO PO KONSERWACJI

Finisaż, uroczyste zakończenie wystawy „Skarby przeworskich bernardynów” odbył się w niedzielę 27 września 2015 r. o godz. 16.00  w Galerii „Magnez”. W programie spotkania była prelekcja Małgorzaty Wołoszyn na temat przeworskich bernardynów oraz ich wkładu w historię i kulturę miasta Przeworska, prezentacja Katarzyny Ignas poświęcona tematyce regionalnego kultu św. Antoniego oraz omówienie etapów wykonanej konserwacji rzeźby św. Antoniego z Dzieciątkiem, co przedstawiła konserwator Natalia Soran – Maluty z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Wieliczce. Na zakończenie, o. gwardian Marceli Gęśla odśpiewał „Si quaeris miracula” ku czci św. Antoniego. Wszystkim Gościom, Szacownym  Władzom Miasta: Burmistrzowi Miasta Przeworska – Leszkowi Kisielowi, Zastępcy Burmistrza – Wojciechowi Supersonowi oraz Pani Sekretarz – Agnieszce Zakrzewskiej, obecnym Radnym Miasta Przeworska oraz Radnym Powiatu Przeworskiego serdecznie dziękujemy za piękny udział!
Wystawa „Skarby przeworskich bernardynów” czynna jest jeszcze do końca tygodnia. Do końca października zaś można oglądać wykonserwowaną figurę św. Antoniego z Dzieciątkiem, w Galerii „Magnez”, a następnie na ekspozycji stałej  Działu Historii Miasta i Regionu w Pałacu Lubomirskich, w ramach wstępu wolnego. Jest to forma promocji zadania „Konserwacja rzeźby drewnianej św. Antoniego z Dzieciątkiem ze zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku” – dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Fotoreportaż z finisażu do obejrzenia w GALERII.