HISTORIA ORDYNACJI PRZEWORSKIEJ KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH – zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo mkidn    Powiat Przeworski

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy informuje, iż rozpoczyna realizację zadania „HISTORIA ORDYNACJI PRZEWORSKIEJ KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH” w ramach programu: „Wspieranie działań muzealnych”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 20 tys. zł.

Celem zadania jest publikacja katalogu pt. „Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich” do wystawy czasowej pod tym samym tytułem. Katalog będzie miał na celu popularyzację wiedzy o rodzinie Lubomirskich z Przeworska, o działalności ordynatów Przeworskich – książąt Henryka, Jerzego i Andrzeja Lubomirskich do 1945 r. i ich wielkiej roli w finansowaniu i funkcjonowaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. W 1823 – Henryk Lubomirski podpisał umowę z Maksymilianem Ossolińskim o włączeniu zbiorów przeworskich do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i utworzenia z nich Muzeum im. Lubomirskich. W umowie zobowiązał się do utworzenia Ordynacji Przeworskiej, która miała zabezpieczać fundusze dla Ossolineum.

Muzeum w Przeworsku posiada sporą kolekcję archiwaliów i fotografii związanych z tematyką katalogu, które do tej pory nie były publikowane i prezentowane szerszej publiczności, prezentować będzie również materiały pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz od potomków rodziny Lubomirskich i prywatnych kolekcjonerów.

Wystawa i katalog wpiszą się w jubileuszowe obchody 200-lecia Ossolineum w Lwowie i Wrocławiu w 2017 r. Zadanie współfinansowane jest także przez Powiat Przeworski. Katalog ukaże się drukiem dnia 1 grudnia 2017 r., będzie towarzyszyło mu spotkanie promocyjne, dostępny będzie również w wersji pdf na stronie internetowej naszego Muzeum. Zadanie współfinansowane jest także przez Powiat Przeworski.

Małgorzata Wołoszyn

3

Wystawa asortymentu Zakładów Przemysłowych Ordynacji Przeworsk na Targach Lwowskich, okres międzywojenny. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu.

I Ordynat Książę Jerzy Lubomirski

Pierwszy Ordynat – Książę Jerzy Lubomirski. Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku.