AktualnościProgramy UE

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery dzięki głębokiej modernizacji energetycznej budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz z kompleksową modernizacją układu grzewczego.
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej.”

Środki UE – EFRR RPO WP działanie 3.2- 611 665,52 zł
Wkład własny: Powiat Przeworski-199 000 zł
Całkowity koszt inwestycji – 810 665, 52 zł

Za utrudnienia wynikłe z prowadzonych robót – przepraszamy .

plakat-promocja termomodernizacja pałacu

Dokumentacja początku robót budowlanych:
DSC02108DSC02117DSC02168DSC02161DSC02160DSC02151