INFORMACJA O OFERCIE EDUKACYJNEJ

Informujemy, że ze względu na prowadzony remont Pałacu Lubomirskich, lekcje muzealne odbywają się w Muzeum Pożarnictwa oraz w Galerii „Magnez” – wystawa czasowa „Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu znaku tożsamości”:
Muzeum Pożarnictwa – lekcje prowadzi mgr Wojciech Kruk, tel. 793-555-611 – opłata: 2 zł od ucznia

 1. Jak zmieniały się formy bojowych wozów strażackich  – prezentacja odrestaurowanego samochodu bojowego Dodge.
 2. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku.
 3. Gaszenie pożarów dawniej i dziś – rozwój techniki gaśniczej na przestrzeni wieków.
 4. Hełmy używane w polskich strażach pożarnych od połowy XIX w. do współczesności.
 5. Zasłużeni działacze polskiego pożarnictwa.
 6. Święty Florian – patron chroniący od ognia.
 7. Budowa i obsługa dawnego sprzętu pożarniczego.
  Wystawa czasowe:  LUDOWE STROJE PRZEWORSKIE – W POSZUKIWANIU ZNAKU TOŻSAMOŚCI w Galerii „Magnez”.  Udział w wystawie i zajęciach jest bezpłatny. Lekcje prowadzi mgr Katarzyna Ignas – tel. 792-555-311. Wystawa dostępna do zwiedzania do 30 września 2017 r. Po konsultacji z wychowawcą, pedagogiem, istnieje możliwość modyfikacji tematów zajęć, zależnie od potrzeb i zainteresowania uczestników zajęć.
  1/KOLOROWY STRÓJ LUDOWY- dzieci (5-8 lat): po obejrzeniu wystawy, dzieci kolorują kolorowankę lub samodzielnie malują postacie ubrane w stroje widziane na wystawie.
  2/WSPÓŁCZESNY STRÓJ ODŚWIĘTNY A LUDOWY STRÓJ ODŚWIĘTNY – dzieci (9-12 lat): po obejrzeniu wystawy, dzieci malują do wyboru: swój współczesny strój odświętny zakładany np. z okazji uroczystości rodzinnych lub dziecięcy ludowy strój odświętny, z którym zapoznały się podczas wystawy.
  3/PRZEWORSKI STRÓJ LUDOWY: PIĘKNO CZY OBCIACH – młodzież (13-18 lat): po obejrzeniu wystawy, będzie możliwość przymiarki strojów folklorystycznych oraz sfotografowania się w pozach podobnych do tych zaobserwowanych na archiwalnych fotografiach na wystawie.
  4/LUDOWE LOGO – młodzież (13-18 lat) po obejrzeniu wystawy, przyglądnięciu się detalom zdobienia strojów, młodzież zaprojektuje logotyp z wykorzystaniem motywu plastycznego widzianego na wystawie (fragment haftu, aplikacji, innego zdobienia), z możliwym użyciem fotografii detalu. Logotyp ten następnie może posłużyć jako propozycja loga promocyjnego regionalnej kultury ludowej.