KAŃCZUGA TRZECH KULTUR – nowość wydawnicza!

Patryk Czerwony, KAŃCZUGA TRZECH KULTUR. Zarys dziejów miasteczka w XIX i XX wieku, Nowy Jork – Rzeszów – Kańczuga 2024, s. 440. Cena 70 zł

Recenzenci: dr hab. Elżbieta Rączy, dr hab. Szczepan Kozak – prof. prof.  Uniwersytet Rzeszowski
Redakcja: Urszula Szczepańska-Bukowska
Redakcja techniczna: Mieczysław Koryl
Wydawca: Bonus Liber Rzeszów

Spis treści: Od autora / Przedmowa / Wstęp

Cz. 1 Dzieje miejscowości: I. W dobie autonomii Galicji 1867-1918, II. Między wojnami 1918-1939, III. Kres wielokulturowej Kańczugi, IV. Tuż po wojnie

Cz. 2 Trzy kultury: I. Rzymscy katolicy, II. Grekokatolicy, III. Żydzi

Zakończenie / Aneks / Wykaz wykorzystanych źródeł i opracowań / Przypisy / Podziękowania