KINO LETNIE 2021

Zapraszamy do Zespołu Pałacowo-Parkowego na seanse KINA LETNIEGO.

„Powstanie Warszawskie”, prod. Polska 2014 – 20 sierpnia 2021 r. – piątek

„Koneser”, prod. Włochy 2013 – 21 sierpnia 2021 r. – sobota

Filmy wyświetlane będą w godz. 20.30-23.00. Wstęp wolny.

Udział w wydarzeniu – z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kino letnie zorganizowano w ramach zadania „Zakup projektora, ekranu oraz nagłośnienia do organizacji kina letniego i imprez plenerowych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Przeworskiego oraz Muzeum w Przeworsku.

Uczestników obowiązuje regulamin: REGULAMIN KINA LETNIEGO 2021

1.Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Kina Letniego (dalej zwanym „Kinem Letnim”) w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku, ul. Park 2.

2.Organizatorem Kina Letniego jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy z siedzibą pod adresem: Park 2, 37-200 Przeworsk.

3.Projekcja filmów odbędzie się przed budynkiem Oranżerii na wyznaczonym do tego terenie.

4.Projekcja filmów odbywa się w uzgodnionych terminach, podanych do publicznej wiadomości, po zapadnięciu zmroku.

5.Organizator nie pobiera opłat za oglądanie filmów.

6.Osoby niepełnoletnie uczestniczą w projekcji filmu w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych.

7.Podczas projekcji obowiązuje:
-kulturalne zachowanie,
-zakaz palenia papierosów,
-zakaz wnoszenia i picia alkoholu.

8.Organizator decyduje o liczbie osób uczestniczących w projekcji. Liczba nie może przekraczać 100 osób.

9.Z Kina Letniego mogą zostać wyproszone osoby, które w ocenie Organizatora Kina Letniego mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników.

10.Organizator Kina Letniego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Kina Letniego.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania projekcji filmu w przypadku okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie seansu (np. burza, ulewny deszcz).

12.Uczestnik może przynieść bezpieczne siedzisko np. (koc, krzesło, karimatę, materac dmuchany, leżak. itp.).

13.Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym na potrzeby projekcji filmu.

14.Organizator na potrzeby uczestników „Kina Letniego” wyznacza toaletę WC w budynku Kordegardy.

15.Każdy, kto zdecyduje się na udział w projekcji, zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, w przeciwnym razie zostanie wyproszony z miejsca odbywania się projekcji filmu.

16.W razie jakichkolwiek zagrożeń, należy zgłosić zaistniałą sytuacje pod numery alarmowe: 112- numer alarmowy, 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie Ratunkowe oraz pod numer Organizatora (pracownik dozoru Muzeum) 794-777-811.

17.W razie wątpliwości, sprawy nierozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy skonsultować z Organizatorem Kina Letniego.

18.Regulamin dostępny jest u pracownika dozoru Muzeum oraz na stronie internetowej.