Informacja o wyborze oferty

Informacja o WYBORZE OFERTY, dotyczącej postępowania: 
Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego w podziale na 3 zadania:
Część 1 – Remont ogrodzenia parku.

Część 2 – Remont 3 łazienek z instalacjami sanitarnymi, kotłowni oraz wykonanie prac odświeżających w budynku domu ogrodnika na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego.

Część 3 – Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap IV.

Szczegóły w załączniku pdf:  informacja o wyborze oferty