KINO LETNIE – ZAPRASZAMY W TEN WEEKEND

Zapraszamy do Zespołu Pałacowo-Parkowego na seanse KINA LETNIEGO.

„Nieobliczalni”, prod. Francja 2012 – 7 sierpnia 2020 r. – piątek

„Pasażer”, prod. USA, W. Brytania 2018 – 8 sierpnia 2020 r. – sobota

Filmy wyświetlane będą w godz. 20.30-22.30. Wstęp wolny. Pogoda zapowiada się stabilna i bezdeszczowa. Udział w wydarzeniu – z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.
httpswww.gov.plwebkoronawirusaktualne-zasady-i-ograniczenia
Prosimy o zaopatrzenie się w środki przeciw komarom polecamy repelenty na komary aerozole i płyny na komary do ochrony osobistej oraz bardzo skuteczne spirale i pałeczki odstraszające komary.

Kino letnie zorganizowano w ramach zadania „Zakup projektora, ekranu oraz nagłośnienia do organizacji kina letniego i imprez plenerowych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Przeworskiego oraz Muzeum w Przeworsku.

Uczestników obowiązuje regulamin

REGULAMIN KINA LETNIEGO

W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W PRZEWORSKU

1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Kina Letniego (dalej zwanym „Kinem Letnim”) w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku, ul. Park 2, Przeworsk

2. Organizatorem Kina Letniego jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, z siedzibą pod adresem ul. Park 2, 37-200 Przeworsk.

3. Projekcja filmów odbędzie się przed budynkiem Oranżerii na wyznaczonym do tego terenie.

4. Projekcja filmów odbywa się w uzgodnionych terminach, podanych do publicznej wiadomości, po zapadnięciu zmroku.

5. Organizator nie pobiera opłat za oglądanie filmów.

6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w projekcji filmów w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Podczas projekcji obowiązuje

– kulturalne zachowanie,

– zakaz palenia papierosów,

– zakaz wnoszenia i picia alkoholu.

8. Organizator decyduje o liczbie osób uczestniczących w projekcji. Liczba nie może przekraczać 100 osób.

9. Z Kina Letniego mogą zostać wyproszone osoby, które w ocenie Organizatora Kina Letniego mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników.

10. Organizator Kina Letniego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Kina Letniego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania projekcji filmu w przypadku okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie seansu (np. burza, ulewny deszcz).

12. Uczestnik może przynieść bezpieczne siedzisko, np. koc, krzesło, karimatę, leżak, itp.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym na potrzeby projekcji filmu.

14. Organizator na potrzeby uczestników „kina letniego” wyznacza toaletę WC w budynku Kordegardy.

15. Każdy, kto zdecyduje się na udział w projekcji zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, w przeciwnym razie zostanie wyproszony z miejsca odbywania się projekcji filmu.

16. W razie jakichkolwiek zagrożeń należy zgłosić zaistniałą sytuację pod numery alarmowe 112 – numer alarmowy, 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie ratunkowe oraz pod numer Organizatora 794-777-811 (pracownik dozoru), 794-777-411 (dyrektor Muzeum).

14. W razie wątpliwości, sprawy nierozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy skonsultować z Organizatorem Kina Letniego.

15. Regulamin dostępny jest u pracownika dozoru Muzeum w Przeworsku oraz na stronie internetowej Muzeum.