KOALICJA – MUZEA BEZ BARIER – MUZEUM W PRZEWORSKU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mbb_logo_polish
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy bierze udział w koalicji „Muzea bez barier”.
To koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego –  projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Do pobrania: E-przewodnik po dostępnych dla niepełnosprawnych muzeach w Polsce i w Ukrainie: E- przewodnik MUZEA POLSKIE, E- przewodnik MUZEA UKRAIŃSKIE.

Od 1 lutego 2014 r. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum Narodowe we Lwowie, Lwowskie Muzeum Historyczne i Polski Związek Niewidomych realizują projekt mający na celu utworzenie Akademii kształcącej pracowników muzeów polskich i ukraińskich w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Akademia z założenia ma się stać kuźnią kreującą nowe rozwiązania edukacyjne w dziedzinie dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych.

Ten nowatorski projekt pn. „Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś-Ukraina 2007-2013 został opracowany z myślą o szerszym udostępnianiu sztuki i dziedzictwa narodowego osobom dotkniętym różnymi dysfunkcjami, a tym samym zwiększenia liczby muzeów dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa specjalistyczne badania ankietowe, które pozwalają na określenie potencjału polskich i ukraińskich muzeów w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W oparciu o wyniki badań, w utworzonej Akademii wybitni specjaliści z kilku krajów europejskich szkolą polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych z innowacyjnych programów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Sale konferencyjna i edukacyjna Muzeum, w których działa Akademia po gruntownym remoncie, są profesjonalnie wyposażone w sprzęt audio-wideo, zestaw nagłośnieniowy oraz w urządzenia do edukacji osób niepełnosprawnych, tj. pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, panel interaktywny, mówiący identyfikator etykiet i system informacyjny wspomagający orientację w terenie dla osób niewidzących.

Dodatkowo w Akademii odbywają się będą warsztaty dla osób niepełnosprawnych z innowacyjnych programów edukacyjnych prowadzone przez wysoko wykwalifikowany personel.

W ramach projektu powstała także platforma internetowa „Muzea bez barier” , http://www.muzeabezbarier.pl, na której z jednej strony dla muzealników zamieszczone są: biuletyny szkoleniowe, informatory, programy edukacyjne, z drugiej zaś strony dla osób niepełnosprawnych znajdzie się kompleksowy Informator o polskich i ukraińskich muzeach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Platforma z forum dyskusyjnym staje się przestrzenią komunikacji dla edukatorów muzealnych, osób niepełnosprawnych, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy.

Został przygotowany profesjonalny film i spot promujący w mediach ogólnopolskich problematykę osób niepełnosprawnych w muzeach: https://www.youtube.com/watch?v=ozSG1gezC1M

Ukoronowaniem wszystkich działań jest zawiązanie koalicji muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego.

Źródło: http://www.muzeabezbarier.pl/akademia/projekt