PRZEWORSKA OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku oraz Sekcja Młodej Plastyki Okręgu Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków zaprasza na:
WYKŁAD KRYTYKA I HISTORYKA SZTUKI TOMASZA KISIELA
„WIELCY ARTYŚCI W NASZYM REGIONIE: MICHAŁOWSKI, FAŁAT, BRESLAUER I… WYBÓR SUBIEKTYWNY”
ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH W DNIU 25 STYCZNIA 2015 R. W NIEDZIELĘ,
O GODZ. 15.15, DO SALI BALOWEJ PAŁACU LUBOMIRSKICH.

Po wykładzie odbędzie się spotkanie informacyjno – organizacyjne, inaugurujące działalność Przeworskiej, Otwartej Pracowni Plastycznej, w ramach której prowadzone będą kursy plastyczne .

Projekt Przeworskiej Otwartej Pracowni Plastycznej przewiduje przeprowadzenie w wyznaczonym terminie (od stycznia do maja 2015 roku)   w miarę cyklicznych wykładów z zakresu historii sztuki oraz profesjonalnych kursów rysunku, grafiki warsztatowej, ceramiki, rzeźby i malarstwa  dla amatorów, sympatyków sztuk pięknych w każdej grupie wiekowej, jednak przede wszystkim dla kandydatów na wybrane kierunki wyższych uczelni artystycznych, projektowych lub architektonicznych. Ze strony naszego związku – ZPAP ORz gwarantujemy zapewnienie profesjonalnej kadry artystów – dydaktyków, w większości  wykładowców wyższych i średnich szkół plastycznych. (Są to doktoranci, doktorzy  i profesorowie – specjalizujący się w danej dyscyplinie artystycznej, a także doświadczeni w prowadzeniu takich kursów artyści plastycy – członkowie Sekcji Młodej Plastyki Okręgu Rzeszowskiego ZPAP.)
Do realizacji określonych ćwiczeń i zajęć w ramach proponowanych przez nas kursów, oprócz kadry z ZPAP będą też rekomendowani lokalni artyści oraz nauczyciele – plastycy, zapraszani imiennie tylko i wyłącznie przez koordynatorów ze strony ZPAP OR.
Informacje na temat kursów: Kursy plastyczne prowadzone będą zarówno dla osób początkujących lub amatorów – pasjonatów, bez wcześniejszej styczności z profesjonalnymi zajęciami i korektami z malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby, ceramiki i rysunku oraz dla osób, które chcą kontynuować takie zajęcia z wybranej grupy technik. Zajęcia dotyczą wtedy poznania wybranych technik i technologii plastycznych, bez korekt merytorycznych wykonanych przez kursantów prac.

Program zajęć w o d p ł a t n y c h grupach zaawansowanych jest natomiast przygotowany tylko dla osób, które mogą przedstawić kadrze dydaktycznej swój dorobek plastyczny w formie gotowego zestawu prac, w celu weryfikacji ich kompetencji z danego obszaru sztuk pięknych lub projektowania.

W programie kursu – między innymi – szkice i tzw. studium akademickie z zakresu malarstwa, rysunku i grafiki warsztatowej /portret, postać, pejzaż i martwa natura, kompozycje tematyczne/; rysunek form przestrzennych i tematów z wyobraźni; symulacje egzaminów wstępnych z zakresu kierunków artystycznych i projektowych /tylko dla grup specjalistycznych – kandydatów na studia artystyczne i projektowe/; zajęcia i wykłady z rysunku, grafiki artystycznej i malarstwa w wybranych technikach klasycznych i nowatorskich technologiach autorskich /prezentacja oraz nauka propedeutyki technologii i wybranego warsztatu plastycznego/.

Zainteresowanych kursami i wykładami zapraszamy na rozmowy z wybraną kadrą – przewidzianą do prowadzenia zajęć w „POPP” oraz  na prezentację filmową pracowni graficznych jednej z prowadzonych przez członków kadry przy Wydziale Sztuki UR oraz na pokaz wybranego dorobku dydaktycznego – w dniu 25.01.2015 r.; niedziela – od godziny 15.15 do godziny 17.17.

W ramach tych kursów przewidziane są także – dla większej grupy –o d p ł a t n e, kilkudniowe, zagraniczne „wycieczki muzealne” do Wiednia, Berlina, Drezna i Słowacji oraz krótkie, wyjazdowe warsztaty plastyczne w malowniczych plenerach Podkarpacia i Małopolski.
OK -syntet - Plakat-afisz-WG