KONFERENCJA NAUKOWA: „Bożogrobcy przeworscy. Historia – sztuka – kultura – duchowość”

W dniu 21 października br. w sali balowej Pałacu Lubomirskich odbędzie się konferencja naukowa: „Bożogrobcy przeworscy. Historia – sztuka – kultura – duchowość”.

Program konferencji:

9:00: Msza św. w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku – Sanktuarium Grobu Bożego

Muzem w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Pałac Lubomirskich – sala balowa:

10:30: otwarcie konferencji, przemówienia przedstawicieli Organizatorów i Patronów Honorowych

11:00-12:30 – sesja I:
1) o. prof. Narcyz Stanisław Klimas OFM (Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie) – Świadectwa potwierdzające rozwój kultu Bożego Grobu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
2) dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Łukasz Mróz (Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy) – Podkarpacki Szlak Bożogrobców – nowy produkt turystki religijnej na Podkarpaciu
3) prof. Tadeusz Mikołaj Trajdos (Polska Akademia Nauk) – Bożogrobcy przeworscy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434)
4) dr hab. Jakub Adamski (Uniwersytet Warszawski) – Gotycka architektura kościoła farnego (Bożogrobców) w Przeworsku

12:30-13:00 – przerwa kawowa

13:00-14:30 – sesja II:
5) prof. Ryszard Skrzyniarz (Akademia Zamojska) – Przełożeni konwentu przeworskiego Bożogrobców XVI-XVIII wieku w wybranych biografiach
6) mgr Szymon Wilk (Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy) – Bractwa przy kościele Bożogrobców w Przeworsku w XVII-XVIII w.
7) ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Kazanie o Grobie Bożym ks. Jakuba Śliwskiego
8) prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Uniwersytet Warszawski) – Jakub Paweł Radliński i kultura literacka Bożogrobców w XVIII stuleciu

14:30-15:00 – przerwa kawowa

15:00-16:00 – sesja III:
9) dr hab. Michał Wardzyński (Uniwersytet Warszawski) – Ołtarz główny kościoła Bożogrobców w Przeworsku na tle inicjatyw Zakonu na polu małej architektury i rzeźby w XVIII wieku w historycznej Małopolsce i na ziemiach ruskich Korony
10) o. dr Cyprian Janusz Moryc OFM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Obraz śś. Sebastiana i Walentego z Bazyliki Świętego Ducha w Przeworsku. Analiza ikonograficzna i próba atrybucji
11) o. mgr Nikodem Marian Gdyk OFM, o. mgr lic. Piotr Mróz OFM – Bożogrobcy a Franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej – ciągłość i wspólnota idei

16:00-16:30: dyskusja, podsumowanie i zakończenie obrad

Organizator:
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy,
Parafia pw. Ducha Świętego w Przeworsku

Zgłoszenia i potwierdzenia udziału w konferencji
mgr Szymon Wilk – adiunkt muzealny, na adres: szymon.wilk.123@interia.pl
lub pod nr tel. 664 691 525

Patronat Honorowy:
Zwierzchnik Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego
– dr Andrzej Sznajder
Metropolita Przemyski – JE ks. abp Adam Szal
Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa KEP – JE ks. bp Michał Janocha
Komisarz Ziemi Świętej w Polsce – o. Nikodem Gdyk OFM
Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl
Starosta Przeworski – Bogusław Urban

Patronat naukowy:
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Komisja Historii i Tradycji przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Patronat medialny:
TVP3 Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio Fara, Radio Via, Życie Podkarpackie, Niedziela Przemyska, Nasz Dziennik