KONKURS NASZ ZABYTEK – SZANSA NA 1 MILION ZŁOTYCH DLA MUZEUM POŻARNICTWA !!!

Szansa na milion polskich złotych dla Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku!!!
Fundacja Most the Most ogłosiła konkurs „Nasz zabytek”, w którym można otrzymać 1 milion zł na rewitalizację. Odnowiony zabytek musi służyć społeczności. Głosuj na MUZEUM POŻARNICTWA – DAWNE STAJNIE CUGOWE!
Konkurs trwa do 1 listopada 2022 r.
Poświęć 15 minut i wypełnij formularz. Podpowiedzi od nas – poniżej.
Zachęć innych, żeby również zgłosili ten zabytek.
Istnieje też możliwość zgłoszenia w formie telefonicznej pod numerem kontaktowym Fundacji: od poniedziałku do piątku, w godz. 9-17.
+48 517 884 088
+48 22 47 55 111
Dla ułatwienia, poniżej wskazujemy przykładowy sposób wypełnienia formularza – zgodnie z jego wzorem.
WYPEŁNIENIE TREŚCI FORMULARZA – 4 strony/15 kroków
1/Województwo – podkarpackie
2/Powiat – przeworski
3/Gmina – Przeworsk (gmina miejska)
4/Miejscowość – Przeworsk
5/Ulica – Park 6
6/Kod pocztowy – 37-200
7/Nazwa zabytku –MUZEUM POŻARNICTWA – DAWNE STAJNIE CUGOWE
8/Czy zabytek jest własnością publiczną? – Tak
9/Właściciel zabytku – Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
10/Dlaczego akurat ten zabytek? (teksty przykładowe) Możesz napisać swój własny tekst!
„Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku to największy w województwie podkarpackim zbiór muzealiów związanych z dziejami ochotniczych straży pożarnych z województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Przemyskiej i powiatu przeworskiego. W Muzeum zgromadzone zostały kolekcje: konnych wozów bojowych, sikawek i beczkowozów, sikawek ręcznych, motopomp spalinowych, osobistego sprzętu bojowego, mundurów i hełmów – bojowych i paradnych, odznaczeń i emblematów strażackich, instrumentów sygnalizacyjnych, jak również proporczyków okolicznościowych, plakatów o tematyce przeciwpożarowej i kalendarzy strażackich oraz archiwalnych dokumentów i fotografii. Kolekcja ta, gromadzona od końca lat 40. XX w., jest dziełem Leona Trybalskiego, pedagoga, społecznika i działacza kulturalno-oświatowego, regionalisty, który doprowadził do otwarcia Muzeum w budynkach dawnych XIX-wiecznych stajni cugowych Ordynacji Książąt Lubomirskich, w roku 1974.”
LUB
„Zabytkowy budynek dawnych stajni cugowych Księcia Andrzeja Lubomirskiego usytuowany na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego obecnie Muzeum w Przeworsku powstał na pocz. XIX w., a po roku 1869 został rozbudowany. Obecnie w budynku mieści się ekspozycja i biura Działu Historii Pożarnictwa (Muzeum Pożarnictwa), które jest drugim pod względem wielkości Muzeum Pożarnictwa w Polsce. Powstało ono w 1974 r. z prywatnych zbiorów kolekcjonera i działacza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku Leona Trybalskiego, który całe swoje życie gromadził i zabezpieczał odchodzący do lamusa stary sprzęt strażacki. Muzeum Pożarnictwa jako jedyne w województwie podkarpackim i jedno z nielicznych w Polsce posiada imponujące zbiory z dziedziny pożarnictwa i powiatu przeworskiego m.in. kolekcję sikawek ręcznych przenośnych, kubłowych, taczkowych i czterokołowych konnych z końca XIX i pocz. XX w. Muzeum Pożarnictwa spełnia istotną społeczną funkcję kulturalno-oświatową i wychowawczą przede wszystkim w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Jako placówka muzealna gromadząca, przechowująca i udostępniająca zbiory o tematyce pożarniczej odgrywa rolę naukowo-badawcza dla regionu przeworskiego, terenu Podkarpacia oraz Polski. Od otwarcia Muzeum Pożarnictwa w 1974 r. (48 lat), w zabytkowym budynku nie były prowadzone żadne większe remonty. Budynki wymagają kompleksowego remontu ze względu na bardzo zły stan zachowania. Dzięki wykonanym pracom zabytkowy budynek stajni zostanie zabezpieczony przed dalszym procesem destrukcji, a znajdujące się w nim unikatowe zbiory pożarnicze zostaną dla następnych pokoleń. W roku 2024 Muzeum obchodzić będzie rocznicę 50-lecia powstania.”
11/Pomysł na zabytek (teksty przykładowe). Możesz napisać swój własny tekst!
„W Muzeum Pożarnictwa, w dwóch niezagospodarowanych pomieszczeniach można utworzyć „Salę Edukacji im. Leona Trybalskiego”, gdzie znalazłyby się pamiątki osobiste Leona Trybalskiego, przekazane przez rodzinę, rysunki jego autorstwa, kolekcje gromadzone przez L. Trybalskiego, np. numizmaty, kolekcja ksyrofilistyczna, filatelistyczna. Pomieszczenie po wyremontowaniu wyposażone zostałoby w urządzenia multimedialne (ekran i rzutnik) oraz stoły, krzesła, niezbędne sprzęty do prowadzenia lekcji muzealnych.”
LUB
„Dział Historii Pożarnictwa (Muzeum Pożarnictwa) w Przeworsku, jako instytucja kultury spełnia istotna rolę w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, stanowi atrakcję turystyczną regionu przeworskiego, województwa podkarpackiego, o zasięgu ogólnopolskim. Pomieszczenia, które obecnie nie są zagospodarowane, po przeprowadzonym remoncie przeznaczone zostaną na izbę pamięci poświęconą kolekcjonerowi, twórcy oraz pierwszemu kustoszowi Muzeum Leonowi Trybalskiemu, który przez całe swoje życie działając zawodowo i społecznie przyczynił się do powstania wielu inicjatyw na terenie miasta Przeworska i powiatu przeworskiego. Izba pamięci obrazować będzie najważniejsze aspekty Jego życia: dzieciństwo, lata młodości, wojny, pracę zawodową, pasje, zainteresowania oraz wybitne osiągnięcia na polu strażackim, oświatowym i popularyzatorskim, z których w tamtym czasie mógł być dumny nie tylko Leon, ale i cały Przeworsk. Utworzenie jej pozwoli odkryć niepublikowane historie z życia Leona i oraz wyeksponować Jego osobiste pamiątki. Ponadto w pomieszczeniach tych prowadzone będą lekcje muzealne, z których korzystać będą mogli dzieci i młodzież szkolna. To właśnie z młodzieżą Leon był mocno zżyty jako nauczyciel, wychowawca i instruktor strażacki – harcmistrz. Dla Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku ważne jest, aby zaznajamiać z Jego postacią i przekazywać kolejnym pokoleniom. Cały dorobek jaki pozostawił po sobie Leon Trybalski oraz Jego aktywność w gromadzeniu i ocaleniu prze zniszczeniem starego sprzętu strażackiego z całego Powiatu Przeworskiego zasługuje na uznanie i wdzięczność.”
12/Zdjęcie – własne lub do pobrania ze strony internetowej lub Facebooka Muzeum w Przeworsku; trzeba załączyć minimum 1 zdjęcie, maksymalnie – 5 zdjęć
13/Można wkleić link do strony internetowej: https://muzeum.przeworsk.pl/ekspozycje/historia-pozarnictwa/
14/Podać imię i nazwisko oraz adres mailowy
15/Zatwierdzić zgody
Wysłać!
DZIĘKUJEMY!
Zdjęcia do pobrania – do 1 MB.