KONFERENCJA NAUKOWA „KULTURA I TRADYCJA NA CAMINO DE SANTIAGO”

KONFERENCJA NAUKOWA „KULTURA I TRADYCJA NA CAMINO DE SANTIAGO”
komunikat konferencyjny – do pobrania w pdf
Termin i miejsce: 22 kwietnia 2022 r., Sala Balowa Pałacu Lubomirskich

UWAGA! W DNIU KONFERENCJI, PAŁAC LUBOMIRSKICH JEST WYŁĄCZONY ZE ZWIEDZANIA.
DO ZWIEDZANIA JEST DOSTĘPNE MUZEUM POŻARNICTWA. 

Organizator: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Parlament Jakubowy
Patronat Honorowy:
Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy – prof. dr hab. Markijan Malski
Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogdan Rzońca
Dyrektor Instytutu Cervantesa – Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal
Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl
Metropolita Archidiecezji Przemyskiej – JE ks. abp. Adam Szal
Starosta Przeworski – Bogusław Urban
Partnerzy:
Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Fundacja „Pro Futuro Theologiae”
Patronat medialny:
TVP3 Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio Fara, Radio Via, Twoja TV, Życie Podkarpackie,
Gazeta Jarosławska, Niedziela Przemyska, Nasz Dziennik, Opoka
Patronat naukowy:
Pracownia Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Katedra Turyzmu Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki
RAMOWY PROGRAM:
Domek Ogrodnika
10:00: uroczyste otwarcie hostelu „Domek Ogrodnika”, miejsca przyjaznego pielgrzymom typu
albergue – Bogusław Urban (Starosta Przeworski) i dr Łukasz Mróz (dyrektor Muzeum
w Przeworsku); przejście na miejsce konferencji do Pałacu Lubomirskich
Sala Balowa Pałacu Lubomirskich
10:30: otwarcie konferencji, wprowadzenie Fernando Vara de Rey (dyrektor Instytutu
Cervantesa), przemówienia zaproszonych gości
11:00-12:30: I sesja referatowa:
– ks. prof. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Czego szukali na
końcu świata? Historia pielgrzymek do Santiago de Compostela
– dr Łukasz Mróz (dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy), Potencjał
turystyczny i pielgrzymkowy Podkarpackiej Drogi św. Jakuba Via Regia
– dr Waldemar Hass (dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie),
O znaczeniu Drogi Jakubowej na Ziemi Głogowskiej z perspektywy Roku Jubileuszowego
– dr Agnieszka Brzezińska (dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni), Jak promować
Camino? Perspektywa europejska
– ks. dr Dariusz Doburzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Teksty
błogosławieństw atrybutów pielgrzymich
12:30-13:00: przerwa kawowa
13:00-14:30: II sesja referatowa:
– mgr Szymon Wilk (Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy), Pielgrzymowanie
mieszkańców Przeworska w XVI-XVIII w. na podstawie ksiąg cudów
– mgr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pielgrzymowanie
jako szkoła kontemplacji piękna. Rola instytucji kultury na Camino de Santiago
– doc. dr Oresta Bordun (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), Lwowska Droga
św. Jakuba Via Regia – Kulturowa Droga Ukrainy
– dr Franciszek Mróz (z-ca dyrektora ds. Kształcenia i Studenckich Instytutu Geografii,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dziedzictwo kulturowe na Camino de
Santiago
– ks. dr Adam Jeszka (Gdańskie Seminarium Duchowne) – Przedstawienie św. Jakuba
Apostoła jako pielgrzyma w ołtarzu głównym w Kłodawie Gdańskiej – najstarszej fundacji
jakubowej na Pomorzu
14:30-15:00: podsumowanie i zakończenie konferencji
15:00-16:00: obiad (po obiedzie możliwość zwiedzenia muzeum)
Galeria „Magnez”
17:00: wernisaż wystawy „Homoanonymus / Camino – Rysunek & Malarstwo” autorstwa Artura
Majki (artysta pochodzący z Tarnowa, tworzący i mieszkający na stałe w Paryżu) oraz wystawy
zdjęć z Camino de Santiago przygotowanej przez Instytut Turystyki Hiszpanii Turespaña we
współpracy z Xunta de Galicja i Xacobeo 2021;
wprowadzenie do wystawy radca ds. turystyki Ambasady Hiszpanii Claudio Andrade
Sala Balowa Pałacu Lubomirskich
18:00: koncert Muzyki Hiszpańskiej: Martyna Klupś Radny – flet, Krzysztof Cyran – gitara

W sobotę 23 kwietnia, planowane jest spotkanie robocze Parlamentu Jakubowego
oraz pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia – odcinek z Przeworska
do Łańcuta z wizytą w drewnianym kościele pw. św. Jakuba St. Apostoła w Krzemienicy
(kościół stacyjny w Jubileuszowym Roku Composteliańskim).
Pragniemy zaznaczyć, że udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla uczestników konferencji.
ZGŁOSZENIA do 11 kwietnia 2022 r. (prosimy o określenie udziału w punktach programu)
telefonicznie do Centrum Informacji Turystycznej KORDEGARDA ul. Park 1, Przeworsk,
tel. 575 93 95 93, lub e-mail: cit.kordegarda@gmail.com