KONKURS PLASTYCZNY „FLORIAN 2015” – XIII EDYCJA – WYNIKI KONKURSU

Wojewódzki konkurs plastyczny „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA” odbywający  się pod patronatem: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie; Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”; Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku; Podkarpackiego Kuratora Oświaty; Wojewody Podkarpackiego; Starosty Powiatu Przeworskiego; Burmistrza Miasta Przeworska, został rozstrzygnięty. Poniżej zamieszczamy protokół z obrad komisji oceny prac plastycznych.

Komisja w składzie: Przewodniczący: Bożena Krzyżanowska – Wróblewska – emerytowany nauczyciel plastyki; Członkowie: Halina Superson – starszy instruktor galerii Muzeum w Przeworsku, Janusz Olech – Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku, Anna Domicela Niemiec – animator kultury fotografii.

Komisja po zapoznaniu się z regulaminem konkursu dokonała przeglądu 756 nadesłanych prac z 40 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół województwa podkarpackiego. 2 prace nie zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie – nie spełniały wymogów regulaminu.

Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło prace w trzech grupach wiekowych:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – 201 prac
II grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej – 420 prac – 2 prace nie spełniały wymogów regulaminu
III grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 135 prac 
Podstawowymi kryteriami, którymi kierowano się przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce   Gabriela Fołta – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

II miejsce  Martyna Kontek – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku

III miejsce Zofia Wróblewska – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

–          Martyna Majewska – Przedszkole Nr 19 w Przemyślu

–          Karol Torba – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

–          Natalia Obłoza – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przeworsku

–          Wojciech Pels – Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jarosławiu

–     Ksawery Kowalski – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

–          Nikola Łuksik – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przeworsku

–          Anna Glica – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

–          Amelia Kądziołka – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

–          Michał Łagowski – Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu

–          Aleksandra Gugała – Przedszkole Publiczne Nr 4 w Rzeszowie

W II grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce      Alicja Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy

II miejsce     Hanna Boratyn – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

III miejsce   Szymon Dziedziak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

–          Kacper Sowiński – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

–          Filip Siry – Szkoła Podstawowa w Cieplicach

–          Jarosław Pawłowiec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

–     Szymon Pieczonka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

–          Jakub Ładak – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

–          Szymon Łaniusz – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

–          Oliwia Rączka – Zespół Szkół w Dębowie

–          Maja Kobielska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

–     Hubert Jasicki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej

–     Adrian Wojtyna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie

W III grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce     Andżelika Wanowicz – Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie

II miejsce    Natalia Wójcik – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

III miejsce  Alicja Czechera – Szkoła Podstawowa w Cieplicach

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

–          Karolina Rząsa – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

–          Amelia Telega – Zespół Szkół w Urzejowicach

–          Maja Siry – Szkoła Podstawowa w Cieplicach

–          Wiktoria Świderska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej

–          Radosław Pondel – Szkoła Podstawowa w Rogóżnie

–          Klaudia Gancarz – Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim

–          Brunon Węklar – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie

–          Elwira Węklar – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie

–     Aleksandra Wąsik – Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym

–     Kamila Płoskoń – Zespół Szkół w Gorzycach

Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu, jury dostrzega potrzebę jego kontynuowania w następnych latach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przeworsk, 4 maja 2015 r.

Publikowana wyróżniona w konkursie praca jest autorstwa Natalii Obłozy, l. 5, ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku.