LEON TRYBALSKI I JEGO MIASTO – W 110. ROCZNICĘ URODZIN – WYSTAWA CZASOWA

Od 21 czerwca do 22 sierpnia 2021 r. w Galerii „Magnez” można oglądać wystawę pt. „Leon Trybalski i Jego Miasto – w 110. Rocznicę Urodzin”.

Przedstawia ona najważniejsze aspekty Jego życia: dzieciństwo, lata młodości, wojny, pracę zawodową, pasje, zainteresowania oraz wybitne osiągnięcia na polu strażackim, oświatowym i popularyzatorskim, z których w tamtym czasie mógł być dumny nie tylko sam Leon, ale także Przeworsk.

Na wystawie można zobaczyć również „kącik pracy” Leona odwzorowany na podstawie fotografii z 1979 r. wykonanej w Muzeum przez jarosławskiego fotografa Jana Antoniego Gruntowicza.

Pozwala ona także odkryć niepublikowane historie z życia Leona oraz wyeksponować Jego osobiste pamiątki. Liczne odznaczenia państwowe i strażackie tylko potwierdzają Jego ogromy dorobek i wkład w rozwój naszej małej Ojczyzny – Ziemi Przeworskiej. Dla naszej instytucji – Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego – ważne jest, aby zaznajamiać z Jego postacią i przekazywać kolejnym pokoleniom. To właśnie z młodzieżą Leon był mocno zżyty jako nauczyciel, wychowawca i instruktor harcerski – harcmistrz.

Cały dorobek jaki zostawił po sobie Leon Trybalski oraz Jego aktywność w gromadzeniu i ocaleniu przed zniszczeniem starego sprzętu strażackiego z terenu powiatu przeworskiego, a  w szczególności utworzenie w Przeworsku Muzeum Pożarnictwa ze swoich prywatnych zbiorów, zasługuje na uznanie i wdzięczność. Niech Leon Trybalski pozostanie w naszej pamięci i pamięci przyszłych pokoleń jako człowiek, który kochał Muzeum Pożarnictwa i „Swoje Miasto” oraz robił dla niego wszystko z wielkim oddaniem i bezinteresownie.

Wystawa powstała ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, Muzeum Społecznego PTTK „Przeworsk: Dzieje i Ludzie” oraz zbiorów prywatnych córki śp. Leona Trybalskiego Pani Jadwigi Mirkiewicz. Wystawie towarzyszy gazeta wystawowa pod tym samym tytułem.

Wojciech Kruk

Bilet wstępu na wystawę: 2 zł

ZAPRASZAMY!