Noce z przeworskim Muzeum – KULTURA W SIECI

Od czerwca br. Muzeum w Przeworsku realizować będzie zadanie pn. Noce z przeworskim Muzeum, w ramach programu ministerialnego „Kultura w sieci”. 
Zadanie „Noce z przeworskim Muzeum” stanowić będzie zintegrowaną ofertę kulturalną on-line obejmującą spektakularne wydarzenia, mające się odbyć w ramach Nocy Muzeów w 2020 roku. Trzy wydarzenia składać się będą na ofertę kulturalną on-line: koncert lokalnego zespołu piosenki poetyckiej w sali balowej pałacu Lubomirskich – siedzibie Muzeum; wieczorny spacer po miejscu kultury – średniowiecznym mieście Przeworsk, w formie wideowycieczki z przewodnikiem; wirtualne oprowadzanie po zbiorach Muzeum Pożarnictwa. Wszystkie działania zostaną zarejestrowane, a następnie dostępne będą jako materiał filmowy w zakładce „Noce z przeworskim Muzeum 2020” na zmodernizowanej stronie internetowej Muzeum.
Celem programu dotacyjnego „Kultura w sieci” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, a  finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest  wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.
Kwota przyznanej dotacji: 23 000 zł.
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci”noce kultura w sieci