NOWA OFERTA EDUKACYJNA: LEKCJE MUZEALNE W PLENERZE

Zapraszamy do uczestnictwa w lekcjach muzealnych prowadzonych w plenerze!

TEMATY LEKCJI:

CZTERY PORY ROKU W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W PRZEWORSKU. Dzieci idą ścieżką przyrodniczą; obserwują to, co widoczne i charakterystyczne jest w przyrodzie w okresie zimy, wiosny, lata i jesieni.  (Kontakt w celu ustalenia terminu: 604 224 145)

FLORA I FAUNA PRZEWORSKIEGO OGRODU. Dzieci poznają pomniki przyrody, rozpoznają i obserwują rośliny i zwierzęta w parku. (Kontakt w celu ustalenia terminu: 604 224 145)

OGRÓD HISTORYCZNY PRZY DOMU LETNIM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH W PRZEWORSKU. Zajęcia plenerowe prowadzone na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego – dawnego ogrodu pałacowego. Uczestnicy poznają zarys dziejów ogrodu i parku krajobrazowego otaczającego letnią rezydencję książęcą w Przeworsku. Poznają pomniki przyrody i najstarsze budowle ogrodowe. (Kontakt w celu ustalenia terminu: 604 224 145)

Lekcje na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku – opłata 2 zł od osoby.

QUEST, CZYLI PRZECHADZKA Z KSIĘCIEM Zajęcia, z podziałem na grupy 5-osobowe, prowadzone są na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku. Dzieci idą ścieżką questu przygotowanego we współpracy z Fundacją Questingu i Fundacją Tradycyjna Zagroda. Po drodze rozwiązują zagadki i rebusy, poznając zakątki parku oraz dzieje rodziny Lubomirskich – mieszkańców przeworskiego pałacu. Udział w zajęciach questowych jest BEZPŁATNY. (Kontakt w celu ustalenia terminu: 16 628 44 04 wew. 29)

PRZEWORSK ZNANY I NIEZNANY – WYCIECZKA DO MIASTA PRZEWORSKA (Uwaga! Opłata za przewodnika dla grupy zorganizowanej  wynosi 50 zł) (Kontakt w celu ustalenia terminu: 16 628 44 04 wew. 25)