MUZEUM W PRZEWORSKU OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Informujemy, że Muzeum w Przeworsku otwarte jest dla zwiedzających od dnia dzisiejszego tj. od 1 lutego 2021. Zwiedzanie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz z zachowaniem limitu wejść.
Wystawa czasowa pt. „Przeworsk w obiektywie Tadeusza Michno” w Galerii „Magnez” dostępna jest do zwiedzania do dnia finisażu wystawy, tj. do niedzieli 14 lutego 2021 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM W PRZEWORSKU – MIESZCZĄCEGO SIĘ W DWÓCH BUDYNKACH: PAŁAC LUBOMIRSKICH I MUZEUM POŻARNICTWA, W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 13 /2020 z dn. 30.09.2020 r.
1. Obowiązuje regulamin zwiedzania wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 5/2014 z dn. 22.04.2020 r. z wyłączeniem pkt. 1, 2 i 3 tegoż Regulaminu.
2. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach liczących do 10 osób.
3. Godziny otwarcia:
– poniedziałek: 11.00-15.00
– od wtorku do piątku: 10.00-15.30
– sobota: nieczynne
– niedziela: 10.00-14.00
4. Ceny biletów oraz dzień wstępu wolnego – nie ulegają zmianie.
5. Trasy zwiedzania nie ulegają zmianie.
6. Jednorazowo na terenie: Pałacu Lubomirskich i Muzeum Pożarnictwa może znajdować się 10 osób, po 10 osób w każdym z muzeów. Kolejni zwiedzający wpuszczani będą po opuszczeniu obiektu przez zwiedzających przebywających w obiekcie. Czas oczekiwania na wejście do muzeów spędzić można na terenie parku w Zespole Pałacowo-Parkowym. Osobom wchodzącym na ekspozycję wydawane będą numery od 1-10 (cyfry arabskie). Osobom oczekującym, wydawane będą numery od I –X (cyfry rzymskie). Numery te będą drukowane lub pisane odręcznie, po wykorzystaniu – niszczone.
7. Procedury sanitarne uzgodnione z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Przeworsku:
Dla pracowników Muzeum:
– pracownik Muzeum obsługujący zwiedzających zobowiązany jest zakrywać nos i usta za pomocą przyłbicy lub maseczki,
– pracownik Muzeum obsługujący kasę zobowiązany jest zakładać rękawiczki gumowe,
– należy zachować odpowiedni dystans względem zwiedzającego (1,5 – 2 m).
Dla zwiedzających:
– osoby wchodzące do budynku z podejrzeniem gorączki proszone będą o poddanie się procedurze mierzenia temperatury przy pomocy bezdotykowego termometru. W przypadku stwierdzenia gorączki (37,6 st. C i powyżej) osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu;
– osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji;
– osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest zakrywać usta i nos: maseczką, chustką, szalikiem, itp.
– należy zachować dystans względem siebie (1,5-2 m), zalecenie to nie dotyczy członków rodziny,
– należy zachować odpowiedni dystans względem pracownika Muzeum (1,5-2 m),
– na buty należy nałożyć obuwie ochronne wielokrotnego użytku lub obuwie ochronne jednorazowego użytku – do zakupienia w Muzeum w cenie 1 zł za parę;
– w celu odwieszenia odzieży wierzchniej, parasola, plecaka, torby, itp., należy skorzystać z jednego z trzech dostępnych wieszaków; nie można korzystać z pomieszczenia szatni;
– jednorazowo w toalecie może przebywać jedna osoba;
– nie można używać suszarek nadmuchowych;
8. Za utrudnienia przepraszamy, ale stosowanie przyjętych procedur ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne zwiedzającym, jak i pracownikom Muzeum.
9. Regulamin udostępniony jest zwiedzającym w budynkach Muzeum w miejscu widocznym do zapoznania się oraz na stronie internetowej i profilu Facebook Muzeum w Przeworsku.
10. W sprawach spornych, nie ujętym w regulaminie, prosi się o kontakt telefoniczny z dyrektorem Muzeum: 794-777-411.