OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM W PRZEWORSKU NA ROK 2021

W ofercie edukacyjnej Muzeum na rok 2021 proponujemy:
-zajęcia muzealne dla przedszkoli, klas „0” oraz wychowanków świetlic:
ZAJĘCIA MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLI I MŁODSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ- 2021
-roczny cykl 10 spotkań ph. „Poznajemy Muzeum w Przeworsku”:
POZNAJEMY MUZEUM W PRZEWORSKU – CYKL 10 LEKCJI MUZEALNYCH 2021
-tematy lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich:
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2021
– zajęcia prowadzone w plenerze:
ZAJĘCIA PLENEROWE 2021
Informujemy, że prowadzimy zajęcia z wybranych tematów skierowane do osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje w ofercie dostępnej do pobrania w plikach pdf.
ZAPRASZAMY!