Od Wstępnej Środy do Zielonych Świątek – wystawa online i zakończenie realizacji 2-letniego zadania ministerialnego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA OD STYCZNIA DO LIPCA 2023.

Na początku stycznia 2023 rozpoczęły się prace równoległe nad przygotowaniem materiału i opracowaniem scenariuszy do wystawy online i wystawy stacjonarnej czasowej oraz nad opracowaniem tekstu do publikacji – komentarza wystawy stacjonarnej, w oparciu o materiały zebrane w czasie dokumentacji w 2022 r. Przygotowywano zamówienia na udostępnienie wizerunków fotografii archiwalnych ze zbiorów: Instytutu Sztuki PAN i Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (płatne udostępnienie plików JPG wraz z licencją) oraz Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum – Kamienicy Orsettich w Jarosławiu, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Etnograficznego w Toruniu (bezpłatne udostępnienie plików). Zawarto umowy na użyczenie eksponatów do celów wystawy z: Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz z Muzeum – Zagrodą Towarzystwem Przyjaciół Markowej. Przygotowano i poddano konserwacji estetycznej eksponaty ze zbiorów Muzeum w Przeworsku i ze zbiorów prywatnych w celu prezentacji na wystawie.

Do wystawy online posegregowano zdjęcia (ok. 4600 zdjęć) i filmy (20 nagrań) w foldery tematyczne – wątki wystawy.  Wystawa w formie filmu trwa 1 godz. 22 minuty, zawiera 11 filmów nakręconych przez Jacka Siębrzucha i Urszulę Weselak (wykonywanie pisanki, święcenie palm, fragment liturgii Wielkiego Piątku, błogosławieństwo pokarmów, obchody Grobów Pańskich, zmiany warty, święcenie ognia i wody, pokaz musztry paradnej w Niedzielę Wielkanocną, fragment nabożeństwa majowego), 1 materiał dźwiękowy (początek pieśni Już nam tu nastaje ta Kwietnia Niedziela…) oraz 165 zdjęć wybranych do prezentacji. Od 1.08.2023 film znajduje się na kanale You Tube Muzeum w Przeworsku.

Od marca trwały prace nad przygotowaniem plansz do wystawy stacjonarnej z grafikiem Rufinem Ruchelem z firmy zewnętrznej Tozamet zajmującej się projektowaniem graficznym i drukowaniem. Zaprojektowano 46 plansz o formacie 70 x 100 szt., które wydrukowano na folii i naklejono na płyty PCV. Zakupiono ścianki działowe do montażu plansz – ramy wystawiennicze Multiqube na podstawach z systemem linkowym. Uroczysty finisaż wystawy odbył się w Zielone Świątki – 28 maja 2023 r. w sali wystaw czasowych – Galerii „Magnez”. z udziałem ok. 70 Gości. Poczęstunek z dań wielkanocnych przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Wolicy, gmina Gać.

Od stycznia do końca maja trwały prace nad tekstem do komentarza wystawy, który okazał się obszerniejszy względem tego, co szacowano. Sporządzeniem tekstu wstępnego i redakcją naukową tekstu zajęła się dr Małgorzata Dziura – etnolog z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Wspólne prace redakcyjne  nad tekstem trwały do połowy maja. Ukończony tekst liczył 470 tys. znaków, przygotowano jako ilustracje do tekstu 505 plików JPG. Projekt graficzny przygotowała firma Grafika DTP Piotr Kubicz. Druk w drukarni Pasaż Rydlówka został ukończony pod koniec lipca. Nakład publikacji w ilości 1000 egzemplarzy bezpłatnych jest obecnie dystrybuowany i kolportowany.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Powiatu Przeworskiego.

Katarzyna Ignas – etnograf, koordynator zadania