UWAGA! UTRUDNIONY WJAZD NA TEREN PARKU

UWAGA !!!  BRAK WJAZDU NA TEREN PARKU !!!

W SYTUACJACH AWARYJNYCH WJAZD NA TEREN PARKU JEST MOŻLIWY PRZEZ BRAMĘ PÓŁNOCNĄ OD UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ PO ALEJACH SPACEROWYCH Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ DO MUZEUM, MOPS ORAZ INNYCH  OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU W PRZEWORSKU.

ZWIEDZAJĄCYCH MUZEUM PROSIMY O PARKOWANIE NA PARKINGACH PRZY BASENIE (UL. KRAKOWSKA 6) ORAZ PRZY PASTEWNIKU (UL. ŁAŃCUCKA 2).

INFORMACJA TEL. 16 6484404, 575939593, 794777411