OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do skorzystania z oferty edukacyjnej Muzeum w Przeworsku na rok szkolny 2015/2016.
Poza lekcjami muzealnymi, proponujemy inne następujące formy edukacji:
– zwiedzanie wystawy „Skarby przeworskich Bernardynów” – do 30 września 2015 r.
– prezentacja rzeźby św. Antoniego z Dzieciątkiem – po konserwacji – październik 2015 r. 
– warsztaty plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych :  malarskie, graficzne i rękodzielnicze prowadzone w pracowni plastycznej przy galerii „Magnez” – tel. kontaktowy – Halina Superson –  792-777-311
– VI edycja biennale plastycznego na kartkę świąteczną i noworoczną  oraz ozdobę bożonarodzeniową (grudzień 2015-styczeń 2016)
– XIV edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Współcześni rycerze św. Floriana” (maj 2016)

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM PRZEWORSKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH

OPŁATA ZA LEKCJĘ MUZEALNĄ WYNOSI: 2 ZŁ OD UCZNIA

DZIAŁ HISTORII MIASTA I REGIONU – HISTORIA

 

Lekcje prowadzi mgr Małgorzata Wołoszyn, tel. 792-555-311

 

 1. Historia Cukrowni w Przeworsku 1895-2008
 2. Jak powstaje cukier? – lekcja dla klas I-III szkoły podstawowej
 3. Dawny Przeworsk w pocztówce i fotografii do 1944 r. – zajęcia ilustrowane slajdami.
 4. Życie codzienne w Przeworsku w czasie II wojny światowej.
 5. „Mówić prosto o rzeczach trudnych – przeworski wrzesień” – lekcja dla klas II-III szkół podstawowych.
 6. Losy przeworskich Żydów.
 7. Korzenie tradycji rodzinnej – przeworskie rody mieszczańskie w XVIII-XX w.
 8. Mistrz i jego warsztat – rola cechów rzemieślniczych w życiu miasta.
 9. Życie codzienne w pałacu magnackim w XIX w.
 10. Ordynacja Przeworska Książąt Lubomirskich.
 11. „O starym Przeworsku gawęda” – historia Przeworska.
 12. Przeworsk – miasto obronne.
 13. Ruch niepodległościowy w Przeworsku: powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
 14. „Kultura przeworska” – co współczesny przeworszczanin powinien wiedzieć o kulturze przeworskiej – zajęcia ilustrowane slajdami.
 15. Zabytki Przeworska.
 16. Z wizytą w muzeum – co to jest muzeum? Odkrywanie muzeum i zgromadzonych w nim eksponatów.
 17. Przeworsk znany i nieznany – propozycja lekcji muzealnej w formie wycieczki po mieście. Uwaga! Opłata za przewodnika wynosi 50 zł (grupa zorganizowana).

DZIAŁ HISTORII MIASTA I REGIONU – ETNOGRAFIA

Lekcje prowadzi mgr Katarzyna Ignas, tel. 792-555-311

 1. Dawne zabawki wiejskie, drewniane i gliniane.
 2. Skąd się wzięło muzeum ?
 3. Magiczny czas świąt Bożego Narodzenia.
 4. Dawne kolędowanie na wsiach przeworskich.
 5. Zapust, czyli wiejski karnawał.
 6. Od wstępnej środy przez śródpoście do oblewanego poniedziałku – obrzędowość Wielkiego Postu i Wielkanocy na wsi przeworskiej.
 7. Kult Bożego Grobu, bębnienie i „turki” w Przeworsku – wielkopostne zwyczaje miejskie.
 8. Święcenie roślin – cykl obrzędów letnich na wsi przeworskiej.
 9. Ludowy strój przeworski.
 10. Od zmówin do białego wieńca – wiejskie wesele przeworskie.
 11. Tradycyjne rzemiosła wiejskie: garncarstwo i druciarstwo, plecionkarstwo, bednarstwo, dawne techniki obróbki drewna – drążenie i żłobienie.
 12. Polska sztuka ludowa – tematyka, techniki, style.
 13. Dom przysłupowy, węgieł na obłap, gonty i kiczka – regionalne budownictwo drewniane (na przykładzie skansenu „Pastewnik”).
 14. „Nalejcie wosku na wodę ujrzycie swoją przygodę” – kawalerskie i panieńskie wróżby w wigilie św. Katarzyny i św. Andrzeja.
 15. Św. Mikołaj Biskup  w tradycji i kulcie religijnym.
 16. Opowieść o drzewku wigilijnym – regionalne zdobnictwo bożonarodzeniowe.
 17. Święty Antoni – patron od cennej zguby. Kult św. Antoniego w regionie przeworskim.

 

DZIAŁ HISTORII POŻARNICTWA

Lekcje prowadzi mgr Wojciech Kruk, tel. 793-555-611

 

 1. Jak zmieniały się formy bojowych wozów strażackich  – prezentacja odrestaurowanego samochodu bojowego Dodge.
 2. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku.
 3. Gaszenie pożarów dawniej i dziś – rozwój techniki gaśniczej na przestrzeni wieków.
 4. Hełmy używane w polskich strażach pożarnych od połowy XIX w. do współczesności.
 5. Zasłużeni działacze polskiego pożarnictwa.
 6. Święty Florian – patron chroniący od ognia.
 7. Budowa i obsługa dawnego sprzętu pożarniczego.

 

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH ADRESOWANYCH DO WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLI, KLAS „0” I ŚWIETLIC

OPŁATA ZA LEKCJĘ MUZEALNĄ WYNOSI:  1 ZŁ

TEL. KONTAKTOWY  MUZEUM W PRZEWORSKU  792-555-311

 1. Jak dawniej gaszono pożary ? – lekcja prowadzona jest w salach Muzeum Pożarnictwa  w Przeworsku. Dzieci zapoznają się z zabytkowymi sikawkami (ręcznymi i konnymi) służącymi  do gaszenia pożarów. Umożliwia się dzieciom samodzielne uruchomienie wybranego strażackiego sprzętu bojowego.
 2. Legendy przeworskie (legenda o lipie Sobieskiego, legenda o przeworskich podziemiach, legenda o mufku futrzanym) – lekcja odbywa się w wybranych salach pałacu Lubomirskich. Dzieci zapoznają się z legendami dotyczącymi  postaci  historycznych, związanych z pałacem w Przeworsku. Lekcja może być połączona z zajęciami plastycznymi, podczas których dzieci ilustrują wybraną legendę.
 3. Życie codzienne książąt Lubomirskich w przeworskim pałacu – lekcja odbywa się we wnętrzach pałacowych. Dzieci dowiadują się jak wyglądało życie codzienne mieszkańców pałacu. Lekcja może być połączona z zajęciami plastycznymi.
 4. Świat naszych dziadków i pradziadków – dzieci zapoznają się z przedmiotami – eksponatami muzealnymi, które wyszły z użycia  i  przedmiotami, których nadal się używa, choć ich forma uległa zmianie.  Lekcja może być połączona z zajęciami plastycznymi, podczas których dzieci rysują przedmioty  – eksponaty muzealne, zestawiając je z przedmiotami współczesnymi.
 5. Przeworsk znany i nieznany  – zwiedzanie Przeworska  dla najmłodszych (4 trasy wycieczkowe do wyboru: 1. Pałac  Lubomirskich – Kościół farny, 2.Pałac Lubomirskich – Ratusz, 3. Pałac Lubomirskich –  Klasztor OO. Bernardynów, 4. Pałac Lubomirskich  – Kopiec tatarski) Zwiedzanie trwa ok. 45 min. UWAGA ! Opłata za przewodnika wynosi: 30 zł.
 6. Jak powstaje cukier? – dzieci zapoznają się z eksponatami związanymi z Cukrownią „Przeworsk”; w przystępnej formie historyjki obrazkowej dowiadują się o technologii wyrobu cukru z buraków cukrowych. Następnie kolorują kolorowankę o tej treści.
 7. Kolorowy strój ludowy – dzieci zapoznają się z eksponatami – elementami przeworskiego ludowego stroju odświętnego. Następnie kolorują konturowy rysunek stroju ludowego. (kolorowanka, kredki)
 8. Legenda o Świętym Mikołaju Biskupie – dzieci poznają historię życia św. Mikołaja ilustrowaną materiałem ikonograficznym. Zapoznają się z eksponatami związanymi z kultem Świętego (rózga, pieczywo figuralne „mikołaje”, strój Mikołaja, Diabełka i Aniołka). Na zakończenie zajęć  przygotowują pocztówkę z wizerunkiem św. Mikołaja.  (karteczki tekturowe A6, kredki)
 9. Papierowy aniołek na drzewko – dzieci zapoznają się ze sposobami wykonywania dawnych ozdób choinkowych z papieru i bibuły. Wykonują samodzielnie aniołka, używając gotowej główki papierowej i bibuły. (główki papierowe, bibuła, nitka)
 10. Najprostsza palma przeworska – podczas zajęć dzieci dowiadują się o wierzeniach związanych z palmą wielkanocną. Wykonują  tradycyjną palmę przeworską  z czterech roślin: trzciny, jałowca, kłokoczki i bazi. (rośliny, wstążka)
 11. Pisanka „oklejanka” – dzieci wykonują pisankę techniką aplikacyjną – oklejania bibułą jaja gotowanego, klejem sporządzonym z mąki i wody. Poznają najstarsze motywy zdobnicze i dowiadują się o symbolice jaja. (jajo gotowane, klej – mąka + woda, bibuła)
 12. Gry, zabawy, wyliczanki, zagadki – lekcja w plenerze (teren Zespołu Pałacowo-Parkowego). Uczestnicząc aktywnie w lekcji dzieci  zapoznają się z dawnymi wiejskimi grami i zabawami, uczą się wyliczanek, odgadują zagadki. Lekcja odbywa się przy sprzyjających warunkach w parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku.
 13. Czym dawniej bawiły się dzieci? – dzieci bawiąc się, zapoznają z regionalnymi zabawkami drewnianymi i glinianymi, dowiadują się o surowcu z którego wykonane są zabawki, wzornictwie, prostej konstrukcji. Możliwość nauki wykonywania pajacyka z tektury (tektura, sznurek, nożyczki).