ŚW. ANTONI Z DZIECIĄTKIEM – KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ- zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakończona została konserwacja estetyczna rzeźby drewnianej ze zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku – figury św. Antoniego z Dzieciątkiem.

W toku prac konserwatorskich, zrekonstruowano metalową lilię trzymaną przez św. Antoniego w prawej dłoni. Do zachowanej łodygi z trzema odnogami wraz z pręcikami, dorobiono płatki okwiatu pokryte szramowaniem, a następnie polichromią.  
W celu ustawienia obiektu w pozycji pionowej, wykonano drewnianą plombę, spojoną następnie z zubytkowaną dolną częścią rzeźby.
Kolejne etapy konserwacji estetycznej to: uzupełnienie ubytków zaprawy zaprawą kredowo-spojową; scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej przy użyciu spoiwa temperowego i pigmentów w proszku; opracowanie estetyczne podstawy; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
Konserwację przeprowadziła Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki – Natalia Soran – Maluty.
Rzeźba zostanie zaprezentowana publiczności podczas finisażu wystawy „Skarby przeworskich Bernardynów” w Galerii Magnez, 27 września 2015 r. w niedzielę o godz. 16.00, na które to wydarzenie już dzisiaj zapraszamy!  

_DSC8888