Zbiórka na dofinansowanie wydruku publikacji pt. „Historia Ordynacji Przeworskiej – której wydawcą będzie Muzeum w Przeworsku”

Zapraszamy do wsparcia inicjatywy Komitetu Społecznego Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, który organizuje zbiórkę publiczną pn. „Zbiórka na dofinansowanie wydruku publikacji pt. Historia Ordynacji Przeworskiej – której wydawcą będzie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy”. Zbiórka zarejestrowana jest pod numerem 2015/2406/KS, co można sprawdzić na stronie www.zbiórki.gov.pl.

Środki finansowe do skarbonki można przekazywać w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku.   Zaś dzięki wsparciu przeworskich przedsiębiorców zbiórka odbywa się w następujących sklepach:

INSTALATOR PRZEWORSK Sp. z o.o. ( www.instalator.przeworsk.pl )
Sklep przy ulicy Niepodległości 57, 37-200 Przeworsk
Sklep przy ulicy Rynek 13 , 37-200 Przeworsk
Sklep przy ulicy Kąty ( plac targowy ) , 37-200 Przeworsk

TECHMAX  ( www.techmax24.com.pl )
Sklep przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 1, 37-200 Przeworsk

KWIACIARNIA BRATEK MARTA PIĄTEK (www.kwiaciarnia.go3.pl )
Sklep przy ulicy Kazimierzowskiej 14, 37-200 Przeworsk

SKLEP SMAKOSZ LIDIA WILK
Sklep przy ulicy Marii Konopnickiej 25 , 37-200 Przeworsk
SKLEP DOROTKA  ( CUKIERNIA )
Sklep przy ulicy Marii Konopnickiej 15 , 37-200 Przeworsk
ADS
Sklep przy ulicy Piłsudskiego 4 , 37-200 Przeworsk

Mile widziane są osoby i instytucje, które pomogą organizować dodatkowe zbiórki środków finansowych do skarbonki.

Poza przekazywaniem środków finansowych do skarbonki, można również przekazać darowiznę bezpośrednio na konto Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy: Bank Spółdzielczy
w Przeworsku nr: 49910600082001001382370001, wpłata tytułem: Darowizna na wydanie publikacji pt. Historia Ordynacji przeworskiej.

W roku 1868 zatwierdzono ustanowę Ordynacji Przeworskiej, tj. specjalną formę prawną majątku rodowego Lubomirskich obejmującą m.in.: Przeworsk, Budy Przeworskie, folwarki
w  Aleksandrowie, Żurawiczkach, Studzianie, Nowosielcach, Gaci, Markowej, Kosinie, Gorliczynie, Maćkówce, Dębowie. Dobra te w literze ustawy ordynackiej nie mogły być dzielone ani sprzedane, tylko w całości miały przechodzić na najstarszego syna każdego posiadacza Ordynacji.

 „Pod rządami Księcia Andrzeja Lubomirskiego Ordynacja przeżyła największy rozkwit.  Już przed I wojną światową była uważana za jeden z najlepiej zagospodarowanych majątków w Galicji, a w 1922 r. obejmowała obszar 8,5 tys. ha i mieściła się w grupie największych majątków ziemskich w Polsce. Przeworskie dobra ordynackie położone były przy węzłowej stacji kolejowej Kraków – Lwów, Przeworsk – Warszawa, Przeworsk – Dynów. Gospodarczo Ordynacja nastawiona była na uprawę zbóż, buraka cukrowego, ziemniaków i hodowlę koni roboczych, koni półkrwi arabskiej i angielskiej, krów mlecznych i trzody chlewnej. Ponadto przy Ordynacji funkcjonowały zakłady: gorzelnia i rafineria spirytusu, fabryka likierów, wódek i rumu;  warsztaty mechaniczne  i cegielnia parowa; fabryka serów deserowych i Cukrownia w Przeworsku oraz młyny, tartak, stolarnia, fabryka dachówek w wsiach ordynackich.” (Ze wstępu do publikacji „Historia ordynacji przeworskiej”)

Zapraszamy !