OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W ofercie edukacyjnej Muzeum na rok szkolny 2019/2020 proponujemy:
-zajęcia muzealne dla przedszkoli, klas „0” oraz wychowanków świetlic:
ZAJĘCIA MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLI I MŁODSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ- 2019
-roczny cykl 10 spotkań pn. „Poznajemy Muzeum w Przeworsku”:
POZNAJEMY MUZEUM W PRZEWORSKU – CYKL LEKCJI MUZEALNYCH 2019
-tematy lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich:
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2019-2020
Szczegółowe informacje w ofercie dostępnej do pobrania w plikach pdf.
ZAPRASZAMY!